News55

Varning: Nytt bantningsmedel som möblerar om hjärnan 

Forskare bakom studien tror att behandling med GLP-1 baserade preparat i kombination med den nya molekylen kan ge patienter samma effekt
Forskare bakom studien tror att behandling med GLP-1 baserade preparat i kombination med den nya molekylen kan ge patienter samma effekt men till betydligt lägre doser.
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter
Uppdaterad: 21 maj 2024Publicerad: 21 maj 2024

Nyligen skrevs en artiklel i tidningen Nature som beskriver en ny dansk studie. Det handlar om ett bantningspreparat som visat sig betydligt effektivare än nuvarande GLP-1 preparat (Ozempic, Wegovy, Zepbound m.fl.)

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Den lilla hemligheten med det nya preparatet består av en armé molekyler som medföljer doserna.

Vanligtvis tas bantningspreparat intravenöst eller intramuskulärt genom injicering i en blodven eller direkt in i en muskel. Molekylerna letar sig därefter fram till exakt rätt plats i hjärnan och får den att tänka om – i  likhet med en Trojansk häst.

Den nya molekylen blockerar NMDA-receptorn, ett protein som finns i många celler.

Fastcompany rapporterar.

Kraftfull verkan

Än så länge har det nya preparatet testats på möss och experimenten har visat sig kraftfulla – vissa möss har förlorat upp till dubbla vikten av de som endast testats med GLP-1 preparat. Om motsvarande effekt skulle drabba människor, kunde läget bli ganska kritiskt.

Visserligen förutspås GLP-1 baserade bantningsmedel som kombineras med de nya molekylerna kunna ge samma medicinska effekter men till betydligt lägre doser.

“De läkemedel som finns på marknaden är första generationen bantningsmedel,” konstaterar Christoffer Clemmensen, docent från Nordisk Foundation Center for Metabolic Research vid Köpenhamns universitet.

ANNONS

“Effekten av GLP-1 i kombination med de nya molekylerna är mycket stark. I vissa fall förlorar mössen dubbelt så mycket vikt som mössen behandlade med endast GLP-1.” berättar han vidare.

ANNONS

Preparatet kräver mindre doser

Forskare bakom studien tror att behandling med GLP-1 baserade preparat i kombination med den nya molekylen kan ge patienter samma effekt men till betydligt lägre doser.

Vidare tror forskarna att det nya molekylpreparatet kan höja verkningsgraden bland mediciner som hittills inte varit så effektiva.

Enligt Columbia University bidrar Ozempic och liknande läkemedel till en genomsnittlig viktminskning på 15 % till 20 %. En del a patienter förlorar mycket mer vikt än så.

Så här fungerar GLP-1:

Nyckeln till att Ozempic och liknande bantningsmedel (GLP-1) fungerar kan förklaras i ett litet tarmhormon som heter GLP-1 (Glucagon-like peptide 1). Enligt Iform, var det den danske professorn och diabetesforskaren Jens Juul Holst som upptäckte hormonet 1986 när han forskade om tarmflora.

GLP-1 är ett hormon som produceras naturligt i tarmen efter varje måltid och som signalerar när vi är mätta. Forskare var till en början intresserade av signalfunktionerna för att få fram en bra diabetesmedicin som minskar hunger.

ANNONS

Hormonet stimulerar kroppens insulinproduktion, vilket gör att blodsockret sjunker. Problemet med kroppens naturliga mättnadshormon är att det bara finns kvar under begränsad tid.

Forskare lyckades utveckla en artificiell version av GLP-1 på 1990-talet och det hormonet bröts inte ned lika snabbt som det naturliga.

Resultatet blev en rad GLP-1-preparat. Det första, Victoza, kom ut på marknaden 2009 och skördade stora framgångar.

Det nya medlet: Stora hälsorisker

När molekylen i den nya studien blockerar NMDA receptorer finns det ingen garanti på att experimentet kommer att lyckas. Det finns inte heller någon garanti på att hjärnan kan återfå sin ursprungliga signalfunktion.

Hur stor är risken för att förändringarna i hjärnan blir permanenta?

När samma hormon – NMDA – attackeras av kroppens eget immunförsvar får den som drabbas en autoimmun hjärnhinneinflammation som kan bli väldigt kritisk.

Det kan leda till en rad symptom såsom ångest och sömnlöshet. I svårare fall kan den som drabbas felaktigt diagnosticeras med psykisk sjukdom.

ANNONS

Det finns en intressant potential med det nya preparatet samtidigt som risker noggrant måste övervakas.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

ANNONS