News55

Fem egenskaper som vittnar om hög IQ

IQ Einstein
Kanske var Albert Einstein empatisk och ful i mun? Det är nämligen egenskaper som visar på högre IQ. Foto: Pixabay
Mauritza Klingspor
Mauritza Klingspor
Uppdaterad: 03 juni 2024Publicerad: 03 juni 2024

Forskning visar fascinerande kopplingar mellan hög IQ och en rad oväntade egenskaper. Dessa sträcker sig från god empatisk förmåga till användning av svordomar, skriver Stars Insider.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Ödmjukhet

Ödmjuka personer som underskattar sin kunskap och kompetens är ofta högintelligenta. Den så kallade Dunning-Kruger-effekten innebär att de med minst kunskap anser sig vara mest kompetenta och underskattar ofta andras förmåga. Tvärtom gäller för smarta personer. Den som är intelligent har insikt och förståelse för den kunskap de inte har, medan mindre smarta personer inte har insikt i deras kunskapsluckor.

Generositet 

Att vara generös mot sin omgivning kopplas till hög IQ. Intelligenta personer är ofta mer intresserade av allmännyttan och delade förmåner. Detta kan också höra ihop med att intelligenta personer ofta har mer resurser att dela med sig av. 

Anpassningsförmåga

Den som kan anpassa sig efter andra människor och situationer har ofta högre IQ. Förmågan att situationsanpassa sitt beteende gör att man kan hantera sin omgivning på ett bra sätt. Den som är klipsk kan med lätthet rätta sig efter nya förhållanden och sammanhang.

Fler oväntade tecken på hög IQ

inte enbart traditionella tecken på intelligens som kopplas till hög IQ
Det är inte enbart traditionella tecken på intelligens som kopplas till hög IQ. Foto: Unsplash
ANNONS

Känslohantering

Att vara bra på att förstå sina egna och andras känslor hänger ihop med hög intelligens. Förmågan att hantera komplexa känslor och förstå hur de påverkar beteenden är en värdefull egenskap i kontakten med andra människor. Den som du vänder dig till när du är ledsen är kan alltså vara en riktigt klok person.

Ful i mun

ANNONS

Något förvånande är att användning av svordomar och fult språk visat sig vara vanligt hos smarta personer. Grovt språk tyder på en intelligent användning av språket för att optimera kommunikationseffekten.

Läs vidare här:

Ät rätt – din hjärna kommer att tacka dig

Lärande livet ut håller igång hjärnan

Så ska Seniorglädje öka kunskapen om demens

ANNONS
Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS