News55

WWF: En stor seger för naturen

Artikelbild
Förordningen om naturrestaurering ska vända utarmningen av natur och den galopperande förlusten av växt- och djurarter. Arkivbild. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
TT Nyheter
TT Nyheter
Uppdaterad: 17 juni 2024Publicerad: 17 juni 2024

Att den omdebatterade naturrestaureringslagen nu har godkänts i EU ser Världsnaturfonden WWF som “en stor seger för naturen”.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

I Sverige blir den viktig för exempelvis ängsmarker och hotade arter, enligt en expert.

Vi tror att det här kan bli ett paradigmskifte, både för att hantera krisen för biologisk mångfald och för klimatet, säger WWF:s naturvårdsexpert Emelie Nilsson.

Nu finns det tidsatta mål för att leva upp till åtagandena. Det har inte funnits för biologisk mångfald på EU-nivå innan.

Att Sverige fortsatte att säga nej in i det sista är beklagligt, enligt Emelie Nilsson.

Men nu har man inget val, utan nu måste man ju genomföra lagen, säger hon.

Det finns en stor flexibilitet för medlemsländerna, det här är i huvudsak formulerat som mål som man sedan ska formulera i nationella restaureringsplaner. Nästa steg för oss är att arbeta för att påverka så att det blir en ambitiös plan för Sverige.

Glädjens dag

Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet, menar att godkännandet av lagen är ett stort steg framåt för att vända den galopperande förlusten av arter.

ANNONS

Det här är en glädjens dag för naturen, säger han.

I Sverige blir lagen viktig för flera olika degraderade naturtyper, enligt Antonelli:

Det handlar till exempel om våtmarker, ängsmarker och öppna miljöer som naturbetesmarker och ljunghedar. Genom att restaurera dem kan vi vända läget för många hotade arter.

Och på sikt finns även behov av att restaurera andra naturområden såsom skogar.

Återställandet av skadad natur gynnar inte bara artrikedomen – utan även samhället i stort, framhåller Alexandre Antonelli.

ANNONS

Gynnar hela samhället

Detta eftersom naturens förmåga att leverera olika ekosystemtjänster till oss människor förbättras.

Det hjälper oss med sådant som rengöring av vatten, pollineringstjänster för jordbruket och minskat läckage av näringsämnen som orsakar övergödning. Det ger även förutsättningar för friluftsliv och turism, säger Antonelli.

ANNONS

Han pekar även på att återställda skogar och våtmarker kan binda mer koldioxid och på så vis gynnar klimatet.

Lagen är även viktig, betonar Antonelli, för att kunna förverkliga FN:s nya “räddningsplan” för naturen, det så kallade Kunming-Montreal-ramverket, som Sverige och andra länder skrivit under.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS