Dementa lämnas inlåsta och ensamma på Attendoboende

VÄSTERÅS 20150923
Brott, lag och straff, Hälsa, Inrikes, Människor, Mänskligt, SamhälleNews55

Både personal och anhöriga har slagit larm om missförhållanden på Ekhults vårdboende i Linköping. Nu kräver Inspektionen för vård och omsorg ägaren Attendo på 800 000 kronor i vite.

Hannes Dükler

Annons

Annons

Dementa som regelbundet lämnas inlåsta och ensamma. Döende som får vänta för länge på smärtlindring. Larmsystem som inte fungerar. Chefer som inte går att nå. Joursköterskor som bytt nummer utan att personalen informerats. Vårdtagare som ska ha sin medicin på kvällen men inte får den förrän mitt i natten. Avlidna som lämnas kvar på rummet i två dygn och 25-gradig värme. Bristande kompetens att ta hand om multisjuka.

Det är några av de missförhållanden på Ekhults vårdboende i Linköping som slagits larm om från både personal och anhöriga.

Attendo krävs på 800 000 kr i vite

Attendo som driver äldreboendet har trots krav från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att åtgärda bristerna inte gett önskat resultat. Redan i våras yrkade IVO på att Attendo ska betala vite på 800 000 kronor om man inte ser till att bemanningen är sådan att ingen av de två demensavdelningarna och det intilliggande korttidshemmet, där enligt personalen ofta minst hälften är dementa, lämnas obemannade.

      LÄS MER: Glömdes kvar på toaletten

Attendo: ”Stämmer inte överens med vår bild”

Man menar också att det inte är acceptabelt att förlita sig på att de boende använder individuella larm om de behöver hjälp då många är förvirrade och har svårt att orientera sig i tid och rum.

Ärendet kommer nu att avgöras av förvaltningsrätten.

– Det är beklagligt att personalen upplever det så här, men den bilden de ger stämmer inte överens med vår bild av verksamheten. Vi står för att bemanningen räcker, den är bättre än snittet, kommenterade Attendos presschef Charlotte Näsström kritiken till Corren i höstas.

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

Hannes Dükler
Kontakta mig
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons