Onsdagens seminarier hos News55

News55:s tält i Almedalen. Foto: Ulf Hammarlund.
SamhälleNews55

Pensionsbubblan och psykisk hälsa efter pensionen. Det är några av ämnena som kommer att diskuteras under dagen i News55:s tält i Almedalen. Läs mer om programmet nedan.

Rikard Jansson

Annons

Annons

Slå inte dövörat till – obehandlad hörselnedsättning ett ökande folkhälsoproblem?

Hörselnedsättning har visat sig vara den dominerande riskfaktorn för att drabbas av demens, något få känner till. Hur ser kopplingen ut däremellan, varför söker inte fler vård tidigare och hur kan vi komma till rätta med detta folkhälsoproblem?

Framtidens digitala hörselvård – hur kan digitaliseringen skapa möjligheter för en jämlik hörselvård

Utvecklingen av digitala vårdmöten har gått fort de senaste åren. Tekniken öppnar upp nya möjligheter även för mötet mellan audionom och patient. Olika villkor gäller i olika delar av landet där en allt äldre befolknings hörselbehov ska tillgodoses. Är digitala audionombesök svaret?

När spricker pensionsbubblan? Pensionssystemets underfinansiering är ohållbar kl 12.30-14

Pensionerna i Sverige halkar efter inkomst- och kostnadsutvecklingen i övrigt och idag lever var sjätte pensionär under EU:s gräns för risk för relativ fattigdom – en klart högre siffra än övriga nordiska länder. Hälften av landets pensionärer har en inkomst på under 14 000 kr/mån efter skatt.

 

Ofrivillig ensamhet – livet är värt att dela kl 15-15.45

Ofrivillig ensamhet ökar med åldern och kan leda till fysisk och psykisk ohälsa och till och med självmord. Detta är förbisedda problem som skapar mycket lidande för individen och kostnader för samhället.

Annons

Annons

Äldre sverigefinnar en bortglömd grupp? kl 16-16.45

Äldre personer har ökad risk för psykisk ohälsa. Hur har krigsminnen påverkat äldre Sverigefinnar? Är Livsberättelsegrupper ett sätt att möta behov av att få tala om kriget? Hur viktigt är det att få tala om sina minnen på sitt modersmål?

Hur påverkas den psykiska hälsan efter pensionen? kl 17-17.45

Är man något mer än äldre när man är över 65? Samtidigt som vi lever allt längre i ett samhälle som förändras allt snabbare har synen på äldre inte förändrats i samma takt. Hur tar vi tillvara på den enorma kompetens Sveriges befolkning över 65 besitter?

Hur kan mindre kallprat förbättra den psykiska hälsan?

Småpratet är en viktig del av mänsklig interaktion men ofta övergår småpratet i stelt och obekvämt kallprat. Med initiativet varmprat vill vi uppmuntra fler till att våga ta kallpratet till nästa nivå, till samtal du faktiskt vill vara kvar i på minglet, vid kaffeautomaten eller på bussen.

 

Rikard Jansson
Kontakta mig
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons