Så svarar vår optiker på era frågor

Senaste NyttNews55

Frågorna fortsätter strömma in till optikern Lars Wulfing, men fortsätt gärna skriva. Han svarar på frågor varje vecka.

Rikard Jansson

Annons

www.krisinformation.se

Annons

www.krisinformation.se

Vad undersöker man i en vanlig synundersökning? Bara synen eller ögonsjukdomar och blodtryck också?

I en vanlig synundersökning ingår en mängd punkter som optikern går igenom och beroende på resultaten så görs fler eller färre extra moment.

Huvuddelarna är:

Anamnes: Man frågar kunden om behov, ögonsjukdomar i släkten och hur man upplever sin syn samt om det är något speciellt som kunden reflekterat över gällande sin syn.

Autorefraktor med tryckmätning: Kunden fåt titta in i en apparat som mäter ungefärligt synfel oftast kombinerat med att man tar ögontrycket. OBS! Ögontrycket har ingen direkt koppling till kroppens blodtryck utan är ett övertryck på ca 16-22mmHG för att ögat ska hålla sin form. För högt tryck i ögat kan indikera Grön Starr (Glaucom) varför optikern i så fall rekommenderar en mer extensiv ”Ögonhälsoundersökning” med bland annat foto av ögonbotten. Beroende på resultat så kan man bli remitterad till ögonläkare för vidare undersökning.

Vergenser: I denna mätning kollar optikern eventuell skelning och vid speciella behov skickas  remiss till ortoptist.

Refraktion: Optikern provar med olika glas och olika tester för att få fram rätt styrka för varje öga både för långt-, mellan- och näravstånd.

Ordination: Refraktionen är ett underlag där ögonen var för sig är styrkeoptimerade – Beroende på samarbete mellan ögonen, eventuell dominans samt även det glasögonen ska användas till så blir ibland ordinationen annorlunda än refraktionen. Optikern skannar alltid av om det finns förändringar som tyder på sjukdom och remitterar då vidare.

 Synundersökningen kan alltså se olika ut beroende på vilken apparatur man har och vilken data som redan finns i journalen.

Här hittar du de olika ”synundersökningar vi kan erbjuda.

 Jag ser sämre i mina glasögon än tidigare. Misstänker att min syn förändrats. Hur länge kan jag gå med mina glasögon utan att det blir skadligt?

Synen förändras under hela livet och rekommendationen är att undersöka sina ögon en gång per år.

Största variationerna brukar vara från tonåren upp till 25 års ålder för att sedan vara ganska stabilt upp till 40-50 års ålder då ögats lins blir mindre flexibel och man behöver läsglas/närtillägg. Då väntar en ny period med årlig förändring under ca 3-5 år och därefter stabiliseras det igen. Har man en underliggande ögonsjukdom kan förändringar uppkomma oftare.

För att svara på din fråga så är det inte skadligt för ögonen att gå med felaktiga glasögon men däremot skapar det ofta huvudvärk och obehag. Det är viktigt att byta innan man inte längre uppfyller krav för exempelvis körkort eller andra yrkesrelaterade synkrav. 

Jag är 72 år och har glasögon men är intresserad av att testa linser. Är det för sent?

Att bära linser är inte bara förbehållet yngre så ålder är absolut inget hinder för att prova. Däremot kan det finnas omständigheter som gör det mer eller mindre enkelt.

Man behöver ju bemästra att sätta i och ta ur linserna och detta kräver då att man kan styra sin blinkreflex, kvinnor har ofta lättare då de har vana att sminka sig.

När man blir äldre får man ofta lite torrare och känsligare slemhinnor varför problem med torrhet kan uppkomma.

Boka gärna en tid för att prova ”Nybörjarpaket” så kommer optikern att göra en bedömning av din möjlighet att bära linser. Boka kan du göra här:

Jag har gjort flera undersökningar och fått recept som ser olika ut. Vad kan det bero på?

Läs gärna mitt svar om hur man gör och tolkar en synundersökning så får du delvis svar på din fråga. I övrigt är det ofta så att man hamnar på lite olika värden beroende på dagsform hos individen och även då tolkning av vad glasögonen ska optimeras för.

Beroende på styrkor så kan man ibland fördra att öka vissa och minska andra för att få bästa resultat.

Huvudsaken är att du får ett par glasögon som du ser bra med för det behov du har, om det skiljer lite på något värde så är det troligen så att båda fungerar.

Är det stora variationer mellan undersökningarna och inte alltför lång tid emellan så kan det ju vara någon underliggande förändring som eventuellt ska remitteras till ögonläkare.

Rikard Jansson
Kontakta mig
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons