SPF kräver tryggt liv som senior

Senaste NyttNews55

Inför valet driver SPF Seniorerna valkravet ”Ett tryggt liv som senior”. Förbundet kommer även i år finnas på plats i Almedalen för att prata om kampanjens frågor – trygg ekonomi, tryggt boende och trygg omsorg. Ordförande Eva Eriksson ser fram emot en Almedalsvecka fylld med samtal både på och utanför scenen.

News55

Annons

www.krisinformation.se

Annons

www.krisinformation.se

– Att tala om dessa frågor utifrån just trygghet är väldigt viktigt för oss, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson. Som senior ska du kunna leva ett tryggt liv utan att oroa dig för att pengarna inte räcker till mat, att omsorgen inte fungerar eller att du sitter fast i en dåligt anpassad bostad. Idag ser vi tyvärr att alldeles för många seniorer känner sig otrygga i sin livssituation.

Kampanjen drivs både nationellt och lokalt – och även på plats under Almedalsveckan. SPF Seniorerna håller, tillsammans med News55 och andra seniororganisationer, i arenan Äldreforum. Man har också ett eget tält precis bredvid Äldreforum där SPF Seniorernas representanter finns på plats hela veckan för att prata med och svara på frågor från intresserade. Utöver de gemensamma seminarierna håller SPF Seniorerna i två egna seminarier. Det första hålls redan på måndagen kl 10.00–10.50 och har rubriken ”Trygg omsorg – inget enkelt jobb”.
– I debatten beskrivs hemtjänsten ofta som ett ”enkelt jobb”, samtidigt som vi ser att de behov hemtjänsten ska hantera blir allt mer komplicerade, berättar Eva Eriksson. Vad är hög kvalitet i ett sådant läge och hur ser vi till att personalen har rätt förutsättningar att ge god omsorg? Det kommer vi diskutera tillsammans med företrädare för både hemtjänstföretag och arbetstagarrepresentanter och givetvis också med ansvariga politiker.
I en rapport som Boverket släppte i maj angav 80 kommuner att de inte har tillräckligt med bostäder för sina äldre och att de inte kommer att kunna lösa situationen inom fem år. Detta trots att det är ett lagkrav att säkerställa bostäder för äldre.  SPF Seniorernas andra seminarium arrangeras på torsdagen, kl 11.00–11.50, och lyfter frågan om hur kommunerna ska göra för att säkerställa att det finns bostäder för de äldre invånarna.
– Till seminariet har vi bjudit in både byggbolag och kommuner att diskutera vilka hinder som finns och goda exempel som går att ta efter. Vi tror att det kommer bli ett inspirerande seminarium med en hel del konkreta lärdomar kring hur kommunerna kan säkerställa att de har en god bostadsförsörjning för sina äldre invånare, säger Eva Eriksson.
I höstas släppte SPF Seniorerna en uppmärksammad undersökning som visade att varannan senior var beredd att byta parti för att rösta på ett som driver äldrefrågor. Samtidigt utgör seniora väljare en större del av väljarkåren än någonsin och mer än var fjärde väljare är 65 år eller äldre. Med valet hägrande under hösten hoppas Eva Eriksson på att äldrefrågorna kommer högre upp på agendan – och stannar där.
– Det finns en bild av att alla seniorer är vaneröstare som röstar som de alltid gjort, oavsett vad. Så är det inte längre. De seniora väljarna är en stor väljargrupp och vi i SPF Seniorerna har en enormt viktig roll; att se till att äldrefrågorna finns på den politiska dagordningen. Vi måste berätta hur det ser ut idag och om de lösningar vi tror på för att seniorer ska få det bättre. Att 230 000 pensionärerna lever under EU:s fattigdomsgräns är en verklighet som alldeles för många är okunniga om.
En annan viktig fråga som SPF Seniorerna arbetar med inför valet rör seniorers representation. Efter förra valet var bara 2,6 procent av de invalda riksdagsledamöterna 65 år eller äldre. I år har 27 procent av väljarna samma ålder. SPF Seniorerna har fört en aktiv dialog med alla partier om vad som kan göras för att fler seniorer ska ta plats i de beslutande församlingarna i kommun, landsting/region och riksdag. Eva Eriksson betonar konsekvenserna en dålig representation får:

Annons

Annons

– Partierna – och i förlängningen samhället – går miste om enormt mycket erfarenhet och engagemang. Tyvärr ser vi att seniorer tenderar att placeras långt ner på partiernas listor, utanför valbar plats. Då kan personkryss göra stor skillnad. Därför uppmanar vi nu alla våra medlemmar att kryssa en senior när man går till valurnan i september!

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons