Strandhäll: Vi har för många fattiga pensionärer

Senaste NyttNews55

När socialförsäkringsministern Annika Strandhäll kom till Äldreforum för att diskutera pensionärers ekonomi konstaterade hon att regeringen gjort stora framsteg. Men inte tillräckligt.

Linnéa Wallin

Annons

www.krisinformation.se

Annons

www.krisinformation.se

På plats i Äldreforums tält i Almedalen intog socialförsäkringsministern scenen för att berätta vad regeringen gör för landets pensionärer. Ministern menar att pensionsfrågan varit en av fokusfrågorna för regeringen och att man förbättrat mycket för de äldres ekonomi.

– Vi har arbetat mycket med att förbättra villkoren under mandatperioden. När vi lägger ihop våra satsningar så har man i genomsnitt fått 1100 kronor i plånboken, men det är viktigt att tänka på att det är statistik. Det är inte alla som fått det bättre. Det är inte tillräckligt, vi behöver göra mer. Vi  har en för stor och ökande andel pensionärer som har det alldeles erbarmligt, säger Annika Strandhäll.

Ministern påpekar att det i framtiden kommer att finnas flera utmaningar för landets äldre.

– Vi har en snabbt åldrande befolkning och behöver investera i välfärden och äldreomsorgen för att möta människors behov. Oppositionen vill sänka skatten för de som redan har det ganska bra, men det tycker vi är fel väg att gå, säger Annika Strandhäll.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg Johansson. Foto: Frida Mrad/News55.

När Kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg Johansson äntrar scenen ställer hon sig tvärt emot ministerns synsätt.

– För att säkra pensionen på sikt måste vi sänka skattetrycket. Höga skatter hämmar tillväxten och genom att sänka skatten så gynnar man tillväxten och man ger också människor möjligheten att pensionsspara privat, säger Acko Ankarberg Johansson.

Debatten på Äldreforums scen visar att regeringen och Alliansen står långt ifrån varandra i hur man ska gå till väga för att förbättra de äldres ekonomi i framtiden.

– I pensionsgruppen har vi gjort stora framsteg. Men vi har märkt att det finns väldigt stora skiljelinjer mellan partierna, säger Annika Strandhäll.

Acko Ankarberg Johansson är dock kritisk till regeringen och menar att de inte sänkt skatten för pensionärer tillräckligt.

– Egentligen vill regeringen ha högre skatter för alla. Kristdemokraterna vill utjämna skatten. Vi vill ha en sänkning av skatten så det blir lika för alla, säger Ankarberg Johansson.

Men socialförsäkringsministern passar då på att ge Acko Ankarberg Johansson en känga.

– Otroligt att Acko står här och pratar om sänkta skatter när ni i regeringsställning lät det fortgå. Med Sverige som enda land i världen att beskatta pensionärer högre, säger ministern.

Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna. Foto: Frida Mrad/News55.

När riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) får ordet på scenen ställer hon Annika Strandhäll och regeringen mot väggen.

– Världshälsoorganisationen har gjort en undersökning över fördomsfullheten mot årsrika, bland de tre värsta i världen finns Sverige. Vi måste få fler äldre i arbete. Så vad tänker regeringen göra åt det? frågar Barbro Westerholm.

– Det kommer att krävas ett gediget arbete, från politikerna och inte minst pensionärsorganisationerna. Men även andra delar av samhället som måste arbeta extremt aktivt med att vända synen på de äldre i Sverige, svarar Annika Strandhäll.

– Då måste vi visa vilken tillgång vi verkligen är. Som det är nu tar vi inte tillvara på den resursen som kan och vill arbeta i Sverige, säger Barbro Westerholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéa Wallin
Kontakta mig
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons