News55

Alla över 90 har nedsatt hörsel

En äldre man får en hörapparat. Vi behöver ha bättre fokus på hörseln bland de allra äldsta, det tycker forskaren Åsa Winzell Juhlin som forskat om 90-plussares hörsel
Vi behöver ha bättre fokus på hörseln bland de allra äldsta, det tycker forskaren Åsa Winzell Juhlin som forskat om 90-plussares hörsel. (Foto: Unsplash)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 13 juni 2024Publicerad: 13 juni 2024

Forskare har tittat på hur det står till med hörseln för dem som är allra äldst i samhället, 90 år eller äldre. De fann att alla studiedeltagare i åldersgruppen hade nedsatt hörsel.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

I gruppen 90-plussare förekommer sällan standardiserade mätmetoder för hörseltest, men sådana använde Göteborgs universitet i en studie om åldersgruppens hörsel, det skriver Forskning.se.

Den här åldersgruppen växer, men det talas sällan om deras hörselproblem.

Forskarna vid Göteborgs universitet gjorde testerna hemma hos försökspersonerna, vilket var nödvändigt för att studien skulle kunna genomföras.

Deras studie visar att ingen av försökspersonerna hade normal hörsel och att 80 procent hade en så pass stor hörselnedsättning att de hade behov av hjälpmedel eller någon annan insats.

Kan leda till demens

Nästan en tredjedel, 30 procent, av deltagarna hade en vaxpropp i ett av sina öron, eller i båda. En vaxpropp som växer kan försämra hörseln ännu mer och ge problem när hörapparat används.

Åsa Winzell Juhlin, audionom och doktorand på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, framhåller att hörselhälsan är väldigt viktig för det fysiska och psykiska välmåendet, även bland dem som är över 90.

“Hörselnedsättning riskerar att leda till ökad isolering, depression, demens och ökad risk för fallolyckor. Samtidigt är denna grupp i princip outforskad gällande hörselförmåga där standardiserade test används”, säger hon till Forskning.se.

ANNONS

Behövs bättre hörselfokus

Bland äldre som är yngre än 90 hör män ofta sämre än kvinnor, men studien visar att i gruppen 90-plussare är den skillnaden inte lika påtaglig.

“Vi behöver ha bättre hörselfokus för de allra äldsta, sätta in hörhjälpmedel där det är möjligt, men också jobba mer med den akustiska miljön”, säger Åsa Winzell Juhlin till Forskning.se.

I studien var antalet deltagare begränsat till 91 personer, 42 som var 90 år och 49 som var 95.

Studiens styrkor ligger dock i att den var systematiskt uppsökande och inkluderade sjuka personer på boenden samt att samma testmetoder som används i andra åldersgrupper användes.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS