News55

Demensakademin

Artikelbild
News55
News55
Uppdaterad: 13 aug. 2016Publicerad: 13 aug. 2016

Demensakademins mål är att kunna erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för dem som bor hos oss

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Syftet är att samla kompetens som finns i Vardaga, hålla oss à jour inom forskning och evidensbaserade metoder samt sprida det till våra verksamheter. Demensakademin i Vardaga är en funktion som finns sedan 2013. Demensakademins expertgrupp stödjer verksamheterna med kompetenshöjning och vägledning för medarbetare samt utbildning och stöd till närstående.

Koncept för utbildning och vägledning

Demensakademin har skapat ett utbildningskoncept utifrån flera evidensbaserade metoder inom demensvården och skräddarsytt det utifrån Vardagas värdegrund och företagsstruktur.

Konceptet innebär att personalen får tre dagars utbildning som följs av vägledning på arbetsplatsen för att förankra de teoretiska kunskaperna i praktiken.

På varje avdelning utses en demensansvarig, som får extra utbildning. Den demensansvarige ansvarar för att medarbetarna på den egna arbetsplatsen får möjlighet till reflektion kring sitt arbete och att bra metoder och arbetssätt hålls levande. Demensansvariga från olika verksamheter träffas regelbundet i nätverk för stöd och fortbildning.

Närstående

Närstående erbjuds delta i studiecirklar med utbildning och stöd som är knutet till varje verksamhet där konceptet införs. Stödet erbjuds kontinuerligt efter behov.

ANNONS

Certifikat och diplom

De boenden där konceptet genomförts blir certifierade och anslutna till Demensakademin. Medarbetare och chefer blir diplomerade. Resultatet följs upp och analyseras årligen av Demensakademins expertgrupp.

Exempel på krav som ställs för att ett boende ska bli certifierat och anslutet:

– Medarbetare ska ha genomgått Demensakademins utbildning.
– Boendemiljön ska uppfylla Demensakademins krav för miljöanpassning.
– Aktiviteter och arbetsmetoder följer Demensakademins metoder.
– Varje avdelning har en demensansvarig.
– Närstående erbjuds utbildning och stöd.

Expertgruppen

Demensakademi har en central expertgrupp som består av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och demensvårdsutvecklare. Syftet med expertgruppen är att medverka till att de som bor på Vardagas boende får en personlig vård och omsorg och att de personer som har speciellt utmanade beteende på grund av sjukdom får rätt anpassat stöd.

Exempel på expertgruppens uppdrag:

– Fungera konsultativt till verksamheterna som stöd för boende, närstående och medarbetare.
– Utbilda medarbetare och chefer i personcentrerad vård av äldre och personer med demenssjukdom.
– Utveckla Demensakademins arbetsmetoder.
– Samla och sammanställa det lokala arbetet, med fokus på behov och innovation samt bevaka forskning och lagstiftning.

ANNONS
Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS