News55

Äldre män ger tummen upp till sjukhusvården

Artikelbild
An elderly man takes a walk between trees In a public park on an autumn day, in Pamplona, northern Spain, Wednesday, Nov. 21, 2012. (AP Photo/Alvaro Barrientos)
Linnéa Wallin
Linnéa Wallin
Uppdaterad: 21 sep. 2016Publicerad: 21 sep. 2016

Svenska patienter är överlag nöjda med den specialiserade sjukhusvården, det visar en nationell patientenkät. De patienter med mest positiva upplevelser visade sig vara de äldre männen.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) har utfört en nationell patientenkät över specialiserad sjukhusvård, som innefattar både öppenvård och slutenvård. Den visar att svenska patienter är nöjda med tillgängligheten i slutenvården, det som bedömts som mindre bra bland patienterna är delaktighet och involvering i sin egen vård.

Undersökningen visar att män är nöjda i större utsträckning än vad kvinnor är, både när det kommer till sluten- och öppenvården. Den största skillnaden finns mellan äldre män och yngre kvinnor. 84 procent av de yngre kvinnorna är nöjda medan hela 94 procent av de äldre männen känner samma sak.

    LÄS MER: Personal på äldreboende struntar i att lex Sarah-anmäla 

“Måste bli mycket bättre”

– Det är glädjande att patienterna över lag är positiva, men vi ser även områden där vi måste bli mycket bättre. Landstingen och regionerna, men framför allt sjukhusen har nu ett omfattande och värdefullt material att använda som grund för förbättringsarbete. Ett material som även ska ses som en viktig del i att stärka patienternas ställning i hälso- och sjukvården, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL, i ett pressmeddelande.

  I enkäten lämnades 130 000 svar av patienter som besökt sjukhusens öppenvård och 56 000 som haft slutenvård (legat inne på sjukhus).

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS