News55

Finsk sorkfeber sprids i nya delar av Sverige

Artikelbild
TT Nyheter
TT Nyheter
Uppdaterad: 21 mars 2024Publicerad: 21 mars 2024

Sorkar i Skåne bär på virus som kan smitta människor. Att viruset finns så långt söderut förbryllar forskare i en ny studie. – Vi blev förvånade över att det var så pass många av sorkarna vi testade som bar på virus som kan orsaka sorkfeber hos människa…

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Finsk sorkfeber sprids i nya delar av SverigeHasse Holmberg/TTEn liten sork som kan vara virusbärare. Arkivbild.DjurTTSorkar i Skåne bär på virus som kan smitta människor. Att viruset finns så långt söderut förbryllar forskare i en ny studie. Vi blev förvånade över att det var så pass många av sorkarna vi testade som bar på virus som kan orsaka sorkfeber hos människa, säger Åke Lundkvist, professor i virologi vid Uppsala universitet och en av studiens författare. Sorkfeber orsakas av hantavirus som finns naturligt hos gnagare. Vissa hantavirus kan smitta människor och orsaka sorkfeber. Fram till nu har sorkfeber i princip enbart funnits i norra halvan av Sverige, norr om Dalälven. Men 2018 upptäcktes ett fall av sorkfeber i Skåne, hos en patient som inte hade varit ute och rest. Ett par år senare kom ytterligare ett fall där personen smittats på hemmaplan i Skåne. Det här fick forskarna att börja undersöka sorkar lokalt.Sorkar från Finland I den nu publicerade studien har forskare fångat in ett 70-tal skogssorkar. Av dessa hade nio gener av en variant av viruset som tidigare bara har hittats i Finland och Karelen.Sorkarna kom inte norrifrån utan var sorkar som normalt lever i södra Sverige. På något sätt har de smittats. Kanske av sorkar som kommit över Östersjön från Finland eller Baltikum med någon form av transport, säger Åke Lundkvist. Resultaten har publicerats i tidskriften Emerging Infectious Diseases och forskarna planerar nu att gå vidare, fånga in och testa fler sorkar i Skåne. De vill bland annat veta hur vanligt förekommande viruset är. Enligt uppgifter från Smittskydd Skåne är det hittills bara omkring fem fall av människor som smittats i Skåne.Vedtraven en smittkälla Viruspartiklarna kommer framför allt från sorkarnas urin och avföring. När det torkar kan det spridas i luften och smitta oss människor.Ett typiskt sätt att smittas är om du hämtar ved från vedboden där sorkarna huserat. Har du famnen full av tung ved och andas in ordentligt kan viruset spridas den vägen. Eller om du kommer till sommarstugan efter vintern och sopar upp sorkspillning i stället för att våttorka, så kan viruspartiklar yra upp som du andas in, säger Åke Lundkvist. I fallet med andra zoonoser – smittämnen som sprids mellan djur och människa – är klimatförändringarna ofta en viktig faktor till förändrade smittmönster. Men i det här fallet är den förklaringen mindre trolig utan det handlar snarare om sorkar som lyckats ta sig från nordost till södra Sverige.Petra Hedbom/TTFakta: Sorkfeber TT Sorkfeber är en virussjukdom som sprids via skogssorken till människa. Smittspridning från skogssork till människa sker framför allt via inandning av damm som förorenats av sorkars urin och avföring eller via direktkontakt med saliv, urin eller avföring. Symptomen är hög feber, muskelvärk, allmän sjukdomskänsla och ofta svåra buk- och ryggsmärtor. Njurarna angrips och ibland kan hudblödningar uppträda. Nästan alla tillfrisknar utan kvarstående men. I Sverige är sorkfeber i princip begränsad till områden norr om Dalälven, även om enstaka fall har rapporterats från andra områden. Sjukdomen är mycket vanlig i Finland och förekommer även i Tyskland och Danmark. Källa: Folkhälsomyndigheten

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS