News55

Liberalerna: Ukrainastöd är "existentiellt"

Artikelbild
Liberalernas toppnamn i EU-valet Karin Karlsbro. (Foto: Anders Wiklund/TT)
TT Nyheter
TT Nyheter
Uppdaterad: 23 maj 2024Publicerad: 23 maj 2024

Liberalernas toppnamn i EU-valet ser fortsatt EU-stöd till Ukraina som sin viktigaste fråga.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Den är existentiell, säger Karin Karlsbro.

Karlsbro varnar för att fortsatt Ukrainastöd inte är självklart för alla i det kommande EU-parlamentet. Hon pekar också på att redan i våras var svårare än väntat att få stöd för fortsatta handelslättnader för Ukraina.

Så länge Ukrainas existens är hotad så är allas vår existens hotad, säger hon.Våra huvudmotståndare är de krafter som vill försvaga Europasamarbetet och som är beredda att sätta ett tak för Ukrainas stöd.

Till dem räknar Karlsbro Sverigedemokraterna.

Mest EU-vänliga

Liberalerna marknadsför sig som Sveriges mest EU-vänliga parti. Till exempel vill L se en “operativ Europapolis”. I de två senaste EU-valrörelserna har man dock drivit ett “europeiskt FBI” utan någon större framgång.

Vi ger oss aldrig, säger Karlsbro och hävdar att det nu finns ett bredare stöd i EU för sådana frågor.

L vill även stärka EU:s röst i utrikespolitiken genom att avskaffa enskilda EU-länders vetorätt och öka samarbetet på försvarsområdet, till exempel genom att inrätta en europeisk cybersäkerhetsstyrka.

ANNONS

På de två områdena har dock EU-ländernas regeringar i ministerrådet mest att säga till om. Inte EU-parlamentet.

En fråga som EU-parlamentet inte har något alls att göra med är om Sverige ska införa valutan euron. Ändå tänker L driva frågan hårt i EU-valet.

TT: Är inte det lite ohederligt?

Jag tycker det är hederligt att lyfta den precis nu. När ska vi annars göra det, säger Karlsbro, som vill få igång en debatt om euron i Sverige.I konflikt?

Det finns även andra frågor L är ensam om att driva i den svenska valrörelsen. En är en EU-lag som gör att en medlemsstat kan stoppas från att lägga ned kärnkraftverk om det drabbar elförsörjningen för andra EU-länder. En annan är att EU ska klassa sociala medier som en skadlig produkt för yngre barn.

EU-parlamentet kan inte själv ta initiativ till lagförslag, men Karlsbro hoppas få med sig den kommande, nya EU-kommissionen.

Karlsbro ska, om hon blir vald, även arbeta för en ambitiösare klimatpolitik.

I valmanifestet föreslår L bindande mål för fossilfri elproduktion och koldioxidinfångning för varje EU-land. Partiet vill också att EU inför ett nytt etappmål, 95 procents utsläppsminskning till 2040.

ANNONS

På frågan om inte den linjen kan komma i konflikt med regeringens ambition att EU inte ska lägga sig i hur den svenska skogen sköts, svarar Karlsbro att målen kan nås på andra sätt:

Ska vi klara ambitiösa klimatmål, så kräver det kärnkraftssatsningar för att klara elförsörjningen.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS