News55

Mer fokus på tidiga insatser i adhd-vården

Artikelbild
TT Nyheter
TT Nyheter
Uppdaterad: 19 mars 2024Publicerad: 19 mars 2024

Det behöver bli mer fokus på tidiga insatser och individanpassad diagnostisk, i stället för snabbutredningar utan insatser som följer upp. Det anser Socialstyrelsen i sina nya riktlinjer för vård och stöd till personer med adhd och autism. Personer med…

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Mer fokus på tidiga insatser i adhd-vårdenFREDRIK PERSSON/TTSocialstyrelsen presenterar nya nationella riktlinjer för adhd och autism. Arkivbild.VårdTTDet behöver bli mer fokus på tidiga insatser och individanpassad diagnostisk, i stället för snabbutredningar utan insatser som följer upp. Det anser Socialstyrelsen i sina nya riktlinjer för vård och stöd till personer med adhd och autism. Personer med komplexa behov behöver prioriteras, eftersom de riskerar att hamna i skymundan när debatten kring adhd och autism mest handlar om köer till utredning och läkemedelsbehandling, enligt Socialstyrelsen.Bristfälliga utredningar riskerar att leda till fel insatser och att resurser tas från de med störst behov, säger Evelyn Andersson, projektledare för arbetet med riktlinjerna på Socialstyrelsen. Ett exempel är personer med beroendeproblematik.Vissa grupper med komplexa behov har ofta blivit systematiskt utestängda från att få utredning och behandling. Dels har vården sett olika ut mellan olika grupper men också runt om i landet på grund av resurs- och kompetensbrist. En skillnad från Socialstyrelsens föregående riktlinjer är fokus nu på autism.Tidigare har autism med utmanade beteende varit lite osynligt i riktlinjerna, det förstärker vi nu med flera rekommendationer som positivt beteendestöd (PBS) som handlar om att förstärka det som fungerar och minska utmanande beteenden, säger Evelyn Andersson.Fakta: Autism och adhd TTTT Adhd och autism är funktionsnedsättningar som innebär olika typer av svårigheter i vardagen. Adhd och autism tar sig olika uttryck i olika delar av livet, och graden av funktionsnedsättning kan variera stort. I Sverige beskrivs funktionsnedsättningarna ofta som neuropsykiatriska, ett begrepp som även brukar inkludera till exempel tics och Tourettes syndrom. Typiskt för adhd: • svårigheter att fokusera och bibehålla uppmärksamheten • svårigheter att hantera impulser • överaktivitet Om överaktivitet och impulsivitet saknas kallas adhd också add. Typiskt för autism: • begränsad förmåga till social kommunikation • begränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter Källa: Socialstyrelsen

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS