News55

Orolig omvärld ställer nya krav på Hemvärnet

Artikelbild
Hemvärnet ska kunna vara på plats inom sex timmar. Här hemvärnssoldater i Ystad i samband med övningen Aurora 23. (Foto: Johan Nilsson/TT)
TT Nyheter
TT Nyheter
Uppdaterad: 13 maj 2024Publicerad: 13 maj 2024

Uppdrag utomlands och ny teknik som drönare ställer nya krav på soldaterna. Hemvärnet befinner sig i snabb förändring.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det kommer inte bli mindre för oss att göra, snarare mer, säger rikshemvärnschefen Laura Swaan Wrede.

Efter Rysslands invasion av Ukraina sökte sig runt 30 000 personer till Hemvärnet. Det var en anstormning ingen var beredd på och som man fortfarande arbetar med att hantera.

En utmaning, utöver att behandla alla ansökningar, är att söktrycket inte varit jämnt fördelat, utan störst i storstadsområdena.

Bataljonerna i Stockholm och Mälardalen är fyllda över kvoten medan det saknas folk i andra delar av landet.

Om jag ska skicka soldater till exempelvis Norrland från andra delar av Sverige kan det innebära att jag behöver göra avkall på de operativa tidskraven, säger rikshemvärnschef Laura Swaan Wrede.

Snabb utryckning

Hemvärnets motto är “Överallt alltid”. De operativa kraven är att man ska infinna sig snabbt, de första soldaterna ska vara på plats inom sex timmar.

En styrka är att man verkar lokalt och har god lokalkännedom. Men för att täcka upp där det behövs har man på försök rekryterat soldater från Mälardalsregionen för uppgifter i Norrland.

ANNONS

Det slog väldigt väl ut, så det tror jag vi kommer att kunna göra framgent också.

Laura Swaan Wrede utesluter inte att vissa förband i framtiden kommer att kräva att man tjänstgör fler dagar än i dag.

Det finns så mycket vi behöver förändra och vi måste göra det snabbt. Vi måste våga chansa ibland och inte vila oss i form.

De senaste åren har medelåldern i Hemvärnet sänkts. Samtidigt har man fått tillgång till ny teknik som drönare där Hemvärnet är testpilot för övriga förband.

Men ju mer avancerad teknik du har desto mer krävs det av hemvärnssoldaten.

ANNONS

Internationellt utbyte

Hemvärnssoldater har inte bara fått uppgifter i andra delar av landet. Internationalisering är ett prioriterat område.

Nu är vi i Storbritannien och utbildar ukrainare i det som kallas för Operation Interflex. Det har vi gjort i snart ett år med fantastiska resultat.

ANNONS

Swaan Wrede ser att Hemvärnet kommer att arbeta mer internationellt i framtiden. Redan nu har man ett större utbyte med Norge, Danmark och de baltiska länderna.

Nu när vi är Natoallierade kommer det också innebära värdlandsstöd. För att ge det stödet kan vi behöva röra oss över gränserna till våra grannländer. Vi måste helt enkelt följa med i det som händer.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS