News55

Prostatacancervården allt bättre

Artikelbild
STOCKHOLM 2011-12-15
Linnéa Wallin
Linnéa Wallin
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 19 sep. 2017

Siffror från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) visar att prostatacancervården bli allt bättre trots många dystra rapporter, det informerar professor Pär Stattin i SVT Opinion.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Från att prostatacancer varit en sjukdom man inte talat om diskuteras den nu hett och frågorna kring sjukdomen är många, det menar professorn Pär Stattin i SVT Opinion.

Prostatacancer menar Pär är en mångfacetterad sjukdom och den är också den vanligaste cancerformen hos svenska män. 10 000 nya fall upptäcks varje år men de flesta män dör med sjukdomen och inte av den. Drygt 2 500 män dör varje år i prostatacancer och man beräknar att cirka 100 000 män lever med sjukdomen i Sverige.

      LÄS MER: Prostataoperation ger ofta impotens

Socialstyrelsen utreder screening

För att öka träffsäkerheten i diagnostik utvecklas nya blodtester och bildundersökning med magnetkamera av prostata för att hitta cancern och en utredning av screening pågår hos Socialstyrelsen.

Den vanligaste metoden för att operera bort prostata har på kort tid blivit att använda sig av så kallad robotkirurgi. Pär Stattin skriver i SVT Opinion att det har formulerats rekommendationer i det Nationella vårdprogrammet om att varje operatör ska göra minst 25 operationer och att det ska göras minst 50 ingrepp per sjukhus. Trots dessa rekommendationer utförs ingreppet fortfarande på för många sjukhus av för många operatörer.

      LÄS MER: Fler fall av prostatacancer kan upptäckas med nytt test

Viktigt med återkoppling

ANNONS

Pär Stattin menar också att återkoppling till operatören via enkäter om urinläckage och erektionssvårigheter bland män som genomgått behandling är en viktig del av vårdprocessen för att kunna öka vårdkvaliteten.

Enligt NPCR (Nationella prostatacancerregistret) blir vården av mäns prostatacancer bättre, men det går för långsamt. Pär Stattin menar att resultaten måste förbättras i snabbare takt och för att nå det syftet behövs mer resurser satsas på utredning, behandling och rehabilitering av män med prostatacancer så att kvaliteten på vården kan höjas.

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS