News55

SPF Seniorerna: En ovärdig behandling av äldre ryms inom lagstiftningen

Artikelbild
News55
News55
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 29 apr. 2017

Äldre människor diskrimineras, nekas att få sina omsorgsbehov tillgodosedda och far illa. Trots det finns inga höjda ambitioner att komma till bukt med problemet från regeringens sida, det skriver företrädare för SPF Seniorerna.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Socialtjänstlagen gör skillnad på människor efter ålder. Äldre med vård- och omsorgsbehov har endast rätt till skälig levnadsnivå, medan personer inom ramen för LSS har rätt till goda levnadsvillkor. För att omfattas av LSS måste funktionsnedsättningen ha uppstått före 65 års ålder. Detta leder dessvärre allt för ofta till att äldre människor diskrimineras, nekas att få sina omsorgsbehov tillgodosedda och far illa.

Den barocka situationen som kan uppstå är att om två personer har exakt samma svåra funktionsnedsättning och den ena fått den före 65 års ålder så har hen rätt till stöd enligt LSS med till exempel personlig assistent medan den andra som eller drabbats efter 65 års ålder hänvisas till äldreomsorgen.

Det finns åtskilliga exempel på äldre personer som nekats plats på särskilda boenden av sina kommuner, trots stora omsorgsbehov och mot sin vilja. Ofta handlar det om sköra äldre med flera olika sjukdomar, som inte klarar av att sköta ett trygghetslarm, inte får sina omsorgsbehov uppfyllda av en stressad hemtjänst eller som lider av oro och isolering.

Det är en ovärdig behandling av äldre människor – som ryms inom nuvarande lagstiftning och som alltså tillåts fortgå.

Kommunerna kan fortsätta att låta äldreomsorgen stå för kommunens besparingar så länge äldres rättigheter i Socialtjänstlagen är svagare än andra gruppers. De senaste åren har platserna på särskilda boendena minskat. Allt fler äldre får sina växande omsorgsbehov tillgodosedda av den mindre kostnadskrävande hemtjänsten, med personal som ofta saknar utbildning för arbetet. Vad de äldre själva vill och önskar tas inte mycket hänsyn till.

Det finns visserligen en lagstadgad nationell värdegrund som slår fast att äldreomsorgen ska inriktas på att den äldre ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande samt bidra till trygghet. Men i många kommuner uppfylls inte denna värdegrund, och inte heller blir det några konsekvenser för kommunen om så inte sker. Kommunerna kan fortsätta med för få platser på på särskilda boenden och outbildad hemtjänstpersonal och strunta i äldres individuella omsorgsbehov och trygghet, trots det mänskliga lidande det skapar.

Det behövs lagförändringar som stärker äldres rättigheter. Efter en lång väntan kom nyligen besked från regeringen om att en utredning ska tillsättas för att se över Socialtjänstlagen. Men för det allra viktigaste för oss seniorer – att stärka våra rättigheter från skälig levnadsnivå till goda levnadsvillkor – saknas tydliga direktiv.

Det finns tyvärr ingen ambitionshöjning och det ska inte få kosta något. Med andra ord finns stor risk att åldersdiskrimineringen i Socialtjänstlagen består.

ANNONS

Christina Rogestam
Förbundsordförande SPF Seniorerna

Gösta Bucht
Sakkunnig vård- och omsorgsfrågor SPF Seniorerna

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS