News55

Sverige skickar ny styrka till Röda havet

Artikelbild
TT Nyheter
TT Nyheter
Uppdaterad: 18 apr. 2024Publicerad: 18 apr. 2024

Försvarsmakten skickar en styrka på upp till 25 personer till Röda havet, efter ett regeringsbeslut i dag.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Insatsen som sådan är naturligtvis inte riskfri, säger försvarsminister Pål Jonson (M).

Det rör sig om en traumaenhet med sjukvårdspersonal, som ska tjänstgöra ombord på ett nederländskt logistikfartyg.

Fartyget, som avgår inom kort, ska ingå i EU:s militära insats Aspides som skyddar den civila sjöfarten mot Huthirörelsens attacker i området.

Det är sedan tidigare känt att Försvarsmakten deltar med fyra stabsofficerare i insatsen.

Sverige exportberoende

Enligt försvarsminister Pål Jonson (M) är mer personal efterfrågat av chefen för insatsen och från Nederländerna som kontaktat Sverige.

Vår bedömning är att den här insatsen är nödvändig och att den bidrar till bättre förutsättningar för stabilitet och säkerhet i Röda havet, säger han.

Den är också viktig för Sverige och för att solidariskt sluta upp när EU genomför olika typer av insatser, enligt Jonson.

ANNONS

Sverige är ett handelsberoende land och det är viktigt för oss med säkra sjöfartsleder, både för vår export och vår handel.

Det förekommer fortfarande attacker på fartyg i Röda havet, hur ser du på risken att skicka svensk personal dit?

Säkerhetsläget i regionen är allvarligt. Man har framgångsrikt lyckats avvärja angrepp på andra typer av örlogsfartyg. Den här insatsen kommer att ha en sjukvårdsfunktion, vilket innebär att den nödvändigtvis inte är inne i de centrala delarna av insatsområdet. Men insatsen som sådan är naturligtvis inte riskfri.Informerat oppositionen

Det nederländska örlogsfartyget har en viss förmåga att skydda sig men i området finns ett antal andra fartyg som är mer anpassade till att eskortera handelsfartyg.

På frågan hur Pål Jonson ser på risken att Sverige dras in i en större konflikt svarar han:

Den här insatsen är stabiliserande, inte destabiliserande. Vi fördömer naturligtvis de angrepp som Huthirebellerna har gjort mot andra örlogsfartyg i regionen och kommersiell sjöfart.

Han säger också att regeringen involverat riksdagens övriga partier i beslutet.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS