A-
A+

ABB klår förväntningarna

ABB:s verksamhet i Ludvika. Arkivbild.
ABB:s verksamhet i Ludvika. Arkivbild.
EkonomiTT

Både orderingången och vinsten blev oväntat hög i första kvartalet för automationskoncernen ABB, som ser en fortsatt hög aktivitetsnivå i andra kvartalet.

Men kassaflödet har pressats rejält.

Annons

Annons

ABB:s kassaflöde, det vill säga flödet av in- och utbetalningar under årets första kvartal, pressades ned till minus 573 miljoner dollar (motsvarande 5,4 miljarder kronor).

"Minskningen blev kraftigare än förväntat, framför allt på grund av att uppbyggnaden av nettorörelsekapital var högre än väntat för att stötta leveranser från orderstocken", skriver vd Björn Rosengren om det negativa kassaflödet i en kommentar i delårsrapporten.

"Kassaflödet kommer helt klart att vara i fokus framöver och jag förväntar mig en stabil kassaflödesleverans för helåret", tillägger han.

Oväntat kraftig orderingång

En annan huvudvärk för ABB-chefen är Kinas strategi för nolltolerans mot covid-19. Strategin hade dock ingen väsentlig påverkan på ABB:s förmåga att utföra leveranser under första kvartalet, enligt Rosengren.

"Vi följer dock situationen löpande och även om det är svårt att kvantifiera utesluter vi inte en viss negativ kortsiktig påverkan på verksamheten på grund av lokala nedstängningar", skriver han.

Det oväntat kraftiga lyftet för ABB:s orderingång drevs enligt Rosengren på av en hög aktivitetsnivå bland kunder snarare än stora order.

Han tillägger att ABB tack vare högre volymer och prishöjningar har kunnat väga upp den negativa påverkan på marginalerna från kostnadsinflationen när det gäller råvaror, vissa komponenter, logistik och den ansträngda arbetsmarknaden.

"När vi tittar på den underliggande verksamheten är jag nöjd med att vi kunnat förbättra den operativa EBITA-marginalen något, trots nuvarande inflationsmiljön och en ansträngd försörjningskedja", skriver Rosengren.

Annons

Annons

Marginalförbättring väntas

Andra kvartalet väntas ha en likartad underliggande marknadsaktivitet som det första, enligt ABB:s delårsrapport.

"Intäkterna under andra kvartalet tenderar att vara sekventiellt säsongsmässigt starkare i absoluta termer, med stöd för en viss sekventiell marginalökning, förutsatt att det inte sker någon eskalering av nedstängningarna i Kina", skriver bolaget i rapporten.

"För helåret 2022 förväntar vi oss en stabil marginalförbättring mot 2023 års mål på minst 15 procent", tillägger bolaget.

Bland annat räknar ABB med att en decentraliserad verksamhetsmodell ska bidra.

"Dessutom förväntar vi oss stöd från en förväntad positiv tillväxttakt på marknaden och vår starka orderstock", skriver ABB.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova Premium i en månad för endast en krona.