Årets skörd: Rekordmycket havre

Årets havreskörd var den största på över ett årtionde. Arkivbild från 2019-års skörd.
Årets havreskörd var den största på över ett årtionde. Arkivbild från 2019-års skörd.
EkonomiTT

Efter ett intensivt arbete är årets spannmålsskörd avslutad. Kvaliteten var överlag väldigt god och havreskörden var den största på över ett årtionde.

Annons

Annons

Det var en ovanligt snabb skörd, med ovanligt låga vattenhalter och med generellt bra kvalitet, säger Per Gerhardsson, inköpschef spannmål vid Lantmännen.

Ett bra skördeväder låg till grunden för den snabba skörden, med ett stabilt väder och få regnavbrott som annars hade tvingat lantbrukarna till uppehåll i skörden. Låga regnmängder har även gjort att grödorna kunnat torka på fält så de blivit enkla att hantera.

Den rekordstora havreskörden beror på att att det i våras såddes mer havre än någonsin – och på bättre marker. Anledningen till detta ligger, enligt Per Gerhardsson, i att efterfrågan på maltkorn minskat – vilket kan kopplas till ett förändrat beteende under coronapandemin.

Mindre öl

Folk dricker mindre öl vilket minskar efterfrågan på korn till mälterierna. Maltkorn och grynhavre är två grödor vilka båda sås på våren och är två grödor som lantbrukare ofta väljer mellan, säger Per Gerhardsson.

Det har därmed såtts havre på bättre marker som ger bättre avkastning än de marker som havre normalt odlas på.

Efterfrågan på havre har stigit under de senaste åren. Och nu under corona har man sett att havre fått ytterligare ett uppsving. Folk kanske äter mer frukostprodukter när de jobbar hemma, säger Per Gerhardsson och menar på att havre har fått ett erkännande under de senaste åren som den nyttiga gröda den är.

Annons

Annons

Stor höstsådd

Den snabba skörden har också lett till vad Lantmännen tror kan vara en av de största höstsådderna i modern tid.

I och med att skörden skett så pass fort har lantbrukarna har haft god tid att så innan regnet kom, säger Per Gerhardsson.

Med det är grunden lagd för en god skörd även nästa år. Men då majoriteten av höstsådden består av vete så innebär det samtidigt att det finns mindre areal över för andra grödor i vår.

Lantbrukare kommer då att välja mellan grynhavre eller maltkorn beroende på hur marknaden ser ut då. Det gäller att marknaden fortsätter värdera havre högt för att bibehålla den arealökning som vi såg detta året, säger Per Gerhardsson.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons