Barn i riskzon måste fångas upp tidigt

'Förskolepersonalen är extremt viktig. De kan se och stötta föräldrar och lotsa dem vidare, exempelvis till att ansöka om att få stödsamtal eller gå en föräldrautbildning', säger områdessekreterarna Angelika Aniol Björfäll och Gabriela Dominguez, som jobbar med unga i Botkyrka.
"Förskolepersonalen är extremt viktig. De kan se och stötta föräldrar och lotsa dem vidare, exempelvis till att ansöka om att få stödsamtal eller gå en föräldrautbildning", säger områdessekreterarna Angelika Aniol Björfäll och Gabriela Dominguez, som jobbar med unga i Botkyrka.
SamhälleTT

I Botkyrka utanför Stockholm knyts fler unga till gäng som både blivit mer organiserade och utövar grövre våld.

Här ligger fokus på att bryta negativa mönster så tidigt som möjligt – helst redan i förskolan.

Annons

Annons

Det handlar jättemycket om att jobba innan någonting händer, säger Angelika Aniol Björfäll, som arbetar uppsökande mot unga som områdessekreterare i kommunen.

Kriminaliteten i Botkyrka ökar och fler unga dras in i etablerade gängstrukturer. Bilden delas av såväl polisen som socialtjänsten.

Unga vuxna och något äldre kriminella är skickliga på att identifiera yngre ungdomar som har en utsatthet. De månar om dem och erbjuder dem ersättning för att utföra olika tjänster som blir alltmer avancerade. Det är spännande, de får en tillhörighet. Och sedan blir det svårt att ta sig ur. Man vet för mycket, man kanske har börjat med droger och sen är de yngre inne i en snurr, säger Gunilla Berghager, chef för individ- och familjeomsorgen i Botkyrka.

För att hjälpa fler barn och unga till en trygg uppväxt har kommunen områdessekreterare ute på skolor, fritidsgårdar, gator och torg.

Förskolan viktig

Arbetet går till stor del ut på att bygga relationer och identifiera skyddsfaktorer som kan hjälpa unga i riskzon bort från kriminalitet. Och områdessekreterarna betonar vikten av att komma in tidigt i barnens liv.

Ju yngre en person är, desto större påverkan kan vi ha, säger Angelika Aniol Björfäll.

Oroväckande signaler kan vara utåtagerande beteende i skolan, negativa attityder på lektionerna och ojuste beteende i kompisgänget. Samarbete sker också med polisen, där man exempelvis underrättar varandra om illavarslande beteende hos unga som är ute sent på kvällar och nätter.

Tanken är både att förebygga brett och identifiera de barn och unga där det är nödvändigt med extra stöd.

Vi erbjuder en del generella insatser på förebyggarenheten, på det sättet kan vi även fånga upp barn eller ungdomar som har lite mer behov av olika anledningar och kan slussa dem vidare och ge rätt stöd och hjälp, säger Gabriela Dominguez.

Områdessekreterarna framhåller förskolan och skolan som nyckelfunktioner i det förebyggande arbetet.

Förskolepersonalen och skolpersonal i de yngre åren är extremt viktiga. De kan se och stötta föräldrar och lotsa dem vidare, exempelvis till att ansöka om att få stödsamtal eller gå en föräldrautbildning. I skolan handlar det om att fånga upp saker tidigt, till exempel om ett barn har en diagnos, att det får hjälp tidigt så att inte åren går och utanförskapet blir större, säger Angelika Aniol Björfäll.

Annons

Annons

Några få

Trots problemen i kommunen beskriver Gabriela Dominguez många positiva möten med unga.

Jag har jobbat i drygt fyra år i kommunen och större delen av de gånger jag varit ute och fältat har det varit extremt positiva möten med barn och ungdomar när vi exempelvis går genom centrum eller passerar andra ställen.

Hon framhåller också att det för en majoritet av barnen och ungdomarna som växer upp i Botkyrka går bra.

Jag skulle önska att vi kunde sluta att stigmatisera ungdomar i utsatta situationer som gör saker som inte är positiva. Annars reproducerar vi också en bild av en verklighet som inte riktigt stämmer, när det bara är en liten del av ett område, eller några få ungdomar, som är i de här sammanhangen. Större delen av barnen och ungdomarna är motiverade och har bra nätverk omkring sig. Kan vi sätta fokus på det tror jag att vi kommer att ha styrka att tillsammans bryta mot den negativa trenden, säger Gabriela Dominguez.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons