A-
A+

Barn på flykt: "De valde ut två och slog dem"

Barn leker i ett mottagningscenter för migranter och flyktingar i Belgrad, Serbien, 2021. Arkivbild.
Barn leker i ett mottagningscenter för migranter och flyktingar i Belgrad, Serbien, 2021. Arkivbild.
EuropaTT

Barn från Syd- och Västasien som tar rutten över Balkan på väg till Europa utsätts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, visar en ny rapport från Rädda Barnen.

Det handlar om allt från kidnappningar till sexuellt utnyttjande och tvångsarbete.

Annons

Annons

Rapporten visar att situationen är värre än vad man befarat, säger Sofia Rönnow Pessah, policyrådgivare för migration på Rädda Barnens Europakontor.

Jag reagerar väldigt starkt på att alla intervjuade barn säger sig ha exponerats för våld under sin flykt. Det bekräftar att våldet är extremt närvarande på den här typen av rutter, och kanske mer utbrett än vad man tidigare trott.

En stor blandning av olika typer av våld förekommer, från förövare som barnen är beroende av och inte kan värja sig emot.

Den vanligaste typ av våld som barnen berättade om var fysiskt våld av gränspolis. Och gränspoliser och smugglare är personer som barnen måste vara i kontakt med, säger hon.

Slagna av gränspolisen

Undersökningen gjordes i Bosnien-Hercegovina och i Serbien, i samarbete med universitetet i Sarajevo. Av de 48 barn och unga 13-19 år som djupintervjuades under tre månader i slutet av 2021, berättade samtliga om att de exponerats för någon typ av våld under resan, direkt eller indirekt. I snitt hade barnen och ungdomarna varit på flykt i fyra år.

"Vi greps av polisen. De sade åt oss att sitta ner, och vi satte oss ner. Då valde de ut två i gruppen och slog dem", berättar en 16-årig pojke i rapporten.

Längs med hela Balkanrutten förekommer att barn motas bort från gränsen med våld. Barn beskriver hur de har klätts av nakna, tvingats stå i kylan, getts elchocker och slagits med käppar med skador som följd.

Annons

Annons

Rädda för smugglare

Förutom fysiskt våld från gränspolisen utsätts barnen som kommer som migranter eller flyktingar för våld från människosmugglare och deras medhjälpare. Över en av tre intervjuade beskriver våld från smugglarnas sida samt sin rädsla för dem. Fyra av de 48 hade kidnappats.

"När barnen väsnas, eller när de inte lyssnar (på smugglarna), så bara slår och slår han. De måste vara tysta, får inte störa och måste respektera någon som är äldre", berättar en 13-årig pojke om en smugglare.

De flesta av de intervjuade var pojkar som reste ensamma. Det är den gruppen som oftast utnyttjas sexuellt under flykten, enligt rapporten. Ämnet är tabu – inte ett enda av barnen säger sig ha blivit utsatt själv, men nästan två tredjedelar har vid minst ett tillfälle sett någon annan bli utsatt.

Många utnyttjas också som barnarbetare i länder där de stannar länge, som i Turkiet efter flyktingöverenskommelsen med EU 2016.

"Kopplat till politik"

Barnen känner sig trygga på mottagningscenter för flyktingar så länge dessa är välordnade och personalen gör sitt jobb. Mottagningscenter i Grekland upplevs ofta som otrygga, med risk för våld och sexuella övergrepp.

Rädda Barnen ser en koppling mellan migrationspolitiken och barnens utsatthet.

För oss är det väldigt tydligt att det här är en del av avsaknaden av lagliga vägar in i Europa. Våld är en del av utövandet av gränskontrollen. Det gäller över hela Balkanrutten, säger Sofia Rönnow Pessah.

Man vill också säkerställa att barnen får möjlighet att hantera sina trauman.

De behöver skola och skyddsnät under sin barndom var de än befinner sig.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova Premium i en månad för endast en krona.