C: Svenska bönder ska inte bära brexitbördan

Centerpartiet bekräftar och delar Lantbrukarnas riksförbunds oro om förlorade miljoner i EU-stöd. Arkivbild.
Centerpartiet bekräftar och delar Lantbrukarnas riksförbunds oro om förlorade miljoner i EU-stöd. Arkivbild.
PolitikTT

Lantbrukarnas riksförbund har uttryckt oro för att regeringen inte kommer att kompensera svenska lantbrukare för förlorade miljoner i EU-stöd. Centerpartiet bekräftar nu den farhågan.

Kostnaden som uppkommit efter brexit ska inte läggas på den svenska landsbygden, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare (C).

Annons

Annons

EU:s politiker enades om EU-budgeten i somras. Resultatet blev bland annat att jordbruksbudgeten skulle minska med cirka 15 procent, jämfört med dagens budget. Det innebar 500 miljoner kronor mindre till Sveriges jordbruk- och landsbygdspolitik.

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har sedan dess hoppats på att regeringen skulle kompensera de förlorade EU-medlen med en motsvarande ökning av den nationella medfinansieringen. Men den förhoppningen kan nu grusas efter att regeringen gett i uppdrag till Jordbruksverket att komma med förslag på hur man ska hantera den gemensamma jordbrukspolitiken de kommande två åren, enligt LRF.

I det uppdraget ingick att lämna förslag på antingen oförändrad budget, en minskning med 15 procent eller en minskning med 30 procent.

Vi har en väldigt stark känsla av att regeringen inte har för avsikt att öka den svenska medfinansieringen, har Palle Borgström, förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, tidigare sagt till TT.

"Helt fel väg att gå"

Anders W Jonsson, Centerpartiets vikarierande partiledare, säger att han delar den bedömning som Palle Borgström gör.

Det här är en fråga som har diskuterats under hela tiden som man har debatterat EU-budgeten. För oss har det varit en självklarhet att kostnaden som uppkommit efter brexit inte ska läggas på den svenska landsbygden, säger han och forsätter:
Det vore också märkligt om det blev så i ett läge där regeringen har lagt fram en livsmedelsstrategi, som bygger på att vi ska vara offensiva när det gäller att producera ännu mer livsmedel i Sverige. Dessutom finns det ett antal förslag om hur vi ska stärka den svenska landsbygden och att då dra ner stödet för landsbygdsprogrammen, det är helt fel väg att gå.

Annons

Annons

"Ingen tvekan om var vi står"

TT: Med vad gör ni då för att hjälpa lantbrukarna?

Det här är en av de frågor som vi driver allra starkast i budgetförhandlingarna och där är vi ensamma om att driva landsbygdens intressen. Det är ingen tvekan om var vi står i den här frågan. Många partier sjunger landsbygdens lov, men vi har varit starkast i den här frågan och driver landsbygdsfrågor bra, säger Anders W Jonsson.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons