A-
A+

De flesta våldsutsatta kvinnor har berättat

Att försöka lämna en kontrollerande partner kan vara en av de allra farligaste situationerna eftersom våldet då kan eskalera. Arrangerad bild.
Att försöka lämna en kontrollerande partner kan vara en av de allra farligaste situationerna eftersom våldet då kan eskalera. Arrangerad bild.
BrottTT

Fem kvinnor har dödats på mindre än tre veckor i Sverige. Många som utsätts av sin partner har slagit larm till anhöriga.

Vi måste absolut göra mer som samhälle för att fånga upp både kvinnorna och männen, säger forskaren Susanne Boethius.

Annons

Annons

Annons

Annons

2020 dödades 25 kvinnor i Sverige och i 13 av fallen var gärningsmannen deras nuvarande eller tidigare partner, enligt Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste statistik.

Nu har fem kvinnor dödats på mindre än tre veckor. I de flesta av fallen är den mordmisstänkta någon de haft en relation med.

Inte hemligt – kvinnor berättar

Det har varit så tidigare också att det kommit klumpvis. Jag skulle påstå att det är mycket slumpen som ligger bakom, säger Jan Lundbeck, statistiker på Brå.

Antalet fall där en kvinna dödats av sin partner varierar från år till år, därför redovisar Brå ett genomsnitt. Mellan 2000 och 2013 var siffran 13 kvinnor per år. Senaste fyra åren ligger antalet på 16 fall per år.

Man kan dock inte dra slutsatsen att det skett en ökning eftersom snittet beror på en topp ett enskilt år, 2018.

Annons

Annons

Även män söker hjälp

Många har berättat om våldet för någon annan. I min studie hade alla det, säger Susanne Boethius, doktor i sociologi vid Lunds universitet.

Först vänder man sig till någon informellt, i det personliga sociala nätverket. Samtidigt kan kvinnor vara rädda för reaktioner och konsekvenser för relationen, visar hennes studie.

De vill genomföra förändringar, men är inte redo att lämna utan vill ha emotionell support, säger Susanne Boethius.

En extra riskfylld situation kan vara att bestämma sig för att separera från en kontrollerande och våldsbenägen partner, enligt både Brå och Susanne Boethius.

Men även de som utsätter berättar. Gärningsmännen, som kommer från alla samhällsklasser och skikt, söker också hjälp.

Borde fungera

Det är inte alltid så tydligt, till exempel kan de säga till en vårdkontakt att de blir arga på sin partner ibland. Om man hade varit uppmärksam och ställt rätt frågor hade det kunnat gå att luska ut vad det handlade om, säger Boethius.

Kommuner är enligt lagar och föreskrifter skyldiga att ge stöd och skydd till våldsutsatta.

Det borde vara en fråga där det fungerar i de flesta kommuner, så är det inte nu, säger Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten som u ndersökt arbetet under pandemin.

På många håll saknas kunskap om när det finns risk för våld och när stöd och skydd behövs.

Rättad: I en tidigare version fanns en felaktig uppgift om hur många kvinnor som dödades av nuvarande eller tidigare partner i fjol.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

premium_musicquiz_v1

Är det din tur att vinna?