A-
A+

Digital omställning utmaning för utsatt grupp

Det digitala utanförskapet riskerar att växa om man inte ger rätt stöd till personer som behöver lite extra hjälp i en vardag som blivit mer och mer digital. Arkivbild.
Det digitala utanförskapet riskerar att växa om man inte ger rätt stöd till personer som behöver lite extra hjälp i en vardag som blivit mer och mer digital. Arkivbild.
SamhälleTT

Stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning har på olika sätt nedprioriterats under pandemin, konstaterar en rapport från Myndigheten för delaktighet (MFD).

Det är risk för fler negativa konsekvenser som kan bli långsiktiga utan riktade insatser, säger Therese Arnewing vid myndigheten.

Annons

Annons

Annons

Annons

Myndigheten har i sin rapport tittat på hur pandemin hittills drabbat personer med en funktionsnedsättning inom ett antal områden.

Det vi ser hittills är framför allt negativa konsekvenser för personer med funktionsnedsättning, säger Therese Arnewing, utredare vid MFD.

Myndigheten har tittat på hur skolan fungerat under pandemin och hur situationen varit inom vården och socialtjänsten. Där ser man bland annat att stöd nedprioriterats för personer i behov av exempelvis habilitering och ledsagning.

Påverkar mycket

Även på arbetsmarknaden konstaterar man att stödet för personer med en funktionsnedsättning blivit lidande.

Branscher som tagit emot personer för praktik och arbetsprövning är de som är i kris nu. Det blir därför svårare att nå ut på arbetsmarknaden, säger hon och tillägger att personer med funktionsnedsättning redan innan pandemin hade svårare att få jobb.

Myndigheten har även tittat på hur den påskyndade digitaliseringen av flera samhällsfunktioner påverkat personer med en funktionsnedsättning. Där ser man en risk för att det digitala utanförskapet växer om inte rätt insatser sätts in.

Digitaliseringen är positiv på många sätt, det ger många möjligheter, säger Therese Arnewing och fortsätter:
Men för dem i digitalt utanförskap så får de ännu större konsekvenser då det påverkar flera delar av livet; det kan vara svårt att handla mat, få hem mediciner och ha möten med vården.

Annons

Annons

Riktade satsningar

Stöd och hjälp som man tidigare kunnat få fysiskt har kanske uteblivit eller så har det övergått till att bli digitalt. Då är det också viktigt att insatserna tar hänsyn till att personer med en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel, ökad kunskap och mer stöd för att klara av sin nya vardag, menar MFD.

Det görs satsningar, men i de satsningarna behöver man tänka in de personer som har en funktionsnedsättning och komma ihåg att det är en grupp som inte nödvändigtvis blir en del av de satsningarna om man inte tänker på dem, säger Therese Arnewing.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Möt Kristi Himmelfärdshelgen tillsammans med Ulf Elfving.