Experten: Kvicklera finns även i Sverige

Ask i Gjerdrum efter det stora jordskredet.
Ask i Gjerdrum efter det stora jordskredet.
OlyckorTT

Det stora jordskredet i norska Gjerdrum kan ha orsakats av att det finns kvicklera i området. Det är en lera med speciella egenskaper.

Om det händer något som skakar om i leran så blir den som välling som flyter ut, säger HannaSofie Pedersen vid Statens geotekniska institut.

Annons

Annons

Annons

Annons

Kvicklera finns även i Sverige, framför allt i västra Sverige och omkring Vänern. Men Statens geotekniska institut, SGI, arbetar tillsammans med bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att förebygga skred.

Känslig för skred

Vi gör allt vi kan för att förebygga skred. Det som hänt i Norge är det värsta som kan hända: att det går ett skred i ett område där hus och vägar dras med. Och i allra värsta fall att människor förolyckas, säger HannaSofie Pedersen, chef för avdelningen klimatanpassning vid Statens geotekniska institut.

Hon berättar att kvicklera är en slags lera med speciella egenskaper, som gör den extra känslig för skred.

Får man ett litet skred i kvicklera kan det störa leran så att skredet äter sig bakåt och kan bli väldigt omfattande. Men kvicklera är inte farlig i sig, utan bara i kombination med att det finns en känslighet för skred i området, säger HannaSofie Pedersen.

Hon framhåller att Statens geotekniska institut, SGI, arbetar aktivt med ras- och skredfrågor och noggrant kartlägger känsliga områden, där det finns risk för ras och skred. Dessutom betalar både SGI och MSB fortlöpande ut bidrag för att kommuner ska kunna vidta åtgärder för att minska skredrisken.

Annons

Annons

Systematiskt arbete

Det pågår ett stort förebyggande arbete så att kommunerna ska ha koll på var de känsliga områdena finns. Vi ger också stöd till alla länsstyrelser i deras arbete med översiktsplaner och detaljplaner för att man ska undvika att bygga i områden som är geotekniskt känsliga, säger HannaSofie Pedersen.

Hon har svårt att säga hur stor risken är att ett stort skred likt det i Gjerdrum ska inträffa i Sverige.

Det går inte att beskriva den risken. Men vi arbetar systematiskt i Sverige för att undvika skred.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons