Gravida uppmanas till extra försiktighet

Folkhälsomyndigheten uppmanar gravida att vara extra försiktiga och följa restriktionerna. Arkivbild
Folkhälsomyndigheten uppmanar gravida att vara extra försiktiga och följa restriktionerna. Arkivbild
CoronavirusetTT

Ytterligare 91 människor har dött i covid-19. Smittspridningen är fortfarande stor och samtliga regioner förväntar sig ett ännu sämre läge. Gravida uppmanas att vara extra försiktiga.

Annons

Annons

Annons

Annons

Statsepidemiolog Anders Tegnell vid torsdagens pressträff med Folkhälsomyndigheten.
Statsepidemiolog Anders Tegnell vid torsdagens pressträff med Folkhälsomyndigheten.

På det stora hela har Sveriges kurva över virusspridningen varit betydligt plattare än i många andra länder, berättar statsepidemiolog Anders Tegnell på dagens pressträff.

Han visar en kurva där flera länder pekar rakt uppåt, för att sedan sjunka igen. Sveriges linje går stadigt uppåt – men utan en lika stark peak.

På det stora hela har Sveriges kurva varit betydligt plattare än många andra länder, säger han.

Nästan som i våras

Läget i Sverige just nu är dock fortfarande allvarligt med hög smittspridning, understryker han. Senaste veckan har 270 000 personer provtagits – och en stor andel är positiva.

Tyvärr är det så att antalet avlidna med hög sannolikhet kommer att fortsätta öka om vi inte får stopp på smittspridningen snabbt, säger Tegnell.

Ytterligare 91 dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats i Sverige. Med dessa har totalt 7 893 smittade avlidit i landet.

Ett stickprov i befolkningen som Folkhälsomyndigheten har gjort på strax under 3 000 personer visar att cirka 0,7 procent av de provtagna var positiva. I princip alla som testade positivt hade haft symptom innan, berättar Anders Tegnell.

I en liknande undersökning som gjordes i april var 0,9 procent av alla positiva för covid-19.

Det är nästan lika höga nivåer nu som det var då på nationell nivå, säger Tegnell.

Annons

Annons

Varningssignal till gravida

Han betonar återigen att gravida bör vara extra försiktiga och noga med att följa restriktionerna – särskilt i slutskedet av graviditeten.

Varför just gravida riskerar att bli allvarligt sjuka vet man ännu inte, berättar statsepidemiologen.

Men det är inte ovanligt att gravida blir mer allvarligt sjuka i diverse olika infektionssjukdomar. Så det är ingen överraskning.

TT: Borde de få förtur till vaccination?

Om de ska vaccineras, det får vi se. Det finns än så länge inte data på att det är säkert att ge till gravida, så man vill ha lite information först och kommer att följa det väldigt noga. Vi får hoppas att vi relativt snart vet om det här är ett vaccin som vi kan använda även på gravida, säger Anders Tegnell.

Sju regioner i stabsläge

Sammanlagt har 357 466 personer i Sverige bekräftats smittade av covid-19.

De nytillkomna dödsfallen i Folkhälsomyndighetens statistik har i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund av eftersläpning i rapporteringen. Detta innebär att den dagliga uppdateringen visar inrapporterade dödstal, inte dödstalet för just den dagen.

11 av landets 21 regioner befinner sig för tillfället i förstärkningsläge medan sju befinner sig i stabsläge. Tre regioner har fortfarande normalläge, berättar Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

51 procent av landets iva-patienter är nu covid-19 patienter och samtliga regioner har covid-19 patienter på iva, säger han.

Den nationella lediga iva-kapaciteten är 22 procent, men det varierar stort över landet.

Ytterligare 2 035 patienter med covid-19 är inneliggande på andra avdelningar på sjukhus.

Vi har nu ett högre sådant antal än vad vi hade i våras, säger Thomas Lindén.

Svårt att förutse

Anders Tegnell säger att det är "extremt svårt" att veta hur smittspridningen kommer att utvecklas framåt.

I och med att vi har plattat till kurvan som vi har gjort så får vi en betydligt längre topp så att säga, det är den vi ligger i nu. När den kan tänkas avta är svårt att säga och beror förstås helt och hållet på hur väl vi alla följer restriktionerna nu under julhelgen.

Han resonerar på samma sätt gällande när en eventuell topp kan komma för belastningen inom intensivvården.

Fortsätter vi att hålla oss till restriktionerna i det här läget vi är nu så tror jag inte att vi behöver frukta en högre belastning än vi har nu, säger han och tillägger:
Men den kan nog ligga kvar ett tag på den nivå vi har nu.

"Håll hastigheten"

Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket berättar att det är viktigt att tänka på trafiksäkerheten i jul. På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika kollektivtrafiken väntar man sig mer trafik på vägarna.

Julhelgen är en av årets mest trafikintensiva helger. Det innebär också en klart ökad risk för olyckor och därmed också en ökad belastning på sjukvården, säger hon.
Här kan vi hjälpa till för att se till att vården kan användas till covid-patienter.

Hon uppmanar alla att överväga om man alls behöver resa – men framför allt att inte köra för fort.

Det är det viktigaste man kan göra: att hålla hastigheten.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons