Grundprinciper för e-kronan börjar klarna

Första vice riksbankschef Cecilia Skingsley ser en möjlig svensk e-krona som ett komplement till befintliga och privata betalningsmedel. Arkivbild
Första vice riksbankschef Cecilia Skingsley ser en möjlig svensk e-krona som ett komplement till befintliga och privata betalningsmedel. Arkivbild
EkonomiTT

En e-krona ska vara enkel och billig att använda, helst gratis. Och den ska funka bra ihop med andra betalningsmedel, främja konkurrens och bidra till innovation.

Så ser några av principerna och egenskaperna ut som Riksbanken och sex andra centralbanker enats om när det gäller framtida digitala centralbanksvalutor.

Annons

Annons

Uthållighet och säkerhet är två andra ledord för en framtida digital centralbanksvaluta, enligt en rapport från de sju centralbankerna och deras samarbetsorganisation BIS.

”En digital centralbankspeng kan ses som en naturlig utveckling av centralbankernas nuvarande ansvar mot bakgrund av den snabba digitaliseringen av samhället", skriver förste vice riksbankschefen Cecilia Skingsley i en kommentar till rapporten.

"Vi har en gemensam syn på centrala principer som ska vägleda oss i arbetet med en digital centralbankspeng och en ambition att samarbeta”, tillägger hon.

Utlovar fortsatt samarbete

De sju centralbankerna utlovar fortsatt samarbete i frågan, men utan att förbinda sig att faktiskt införa någon e-valuta i sina respektive valutaområden.

I Sverige finns inga beslut fattade om att lansera en e-krona.

"Men inom Riksbanken tittar vi på möjliga tekniska lösningar om utgivning blir aktuell", skriver Skingsley i ett e-brev till TT.

I Riksbankens pilotprojekt om en e-krona är grundtanken att den görs tillgänglig i flera olika format, exempelvis i mobilen.

I rapporten lyfter centralbankerna fram vikten av att regelverket som styr de digitala valutornas användning är tydligt. De trycker även på att valutorna måste vara meningsfulla för den privata sektorn och främja konkurrens och innovation.

TT: Vad ska hushåll och företag med e-kronan till?

"E-kronor kan ses som en uppdatering av Riksbankens historiska roll att tillhandahålla statliga betalningsmedel för allmänheten", svarar Skingsley.

Annons

Annons

"Ett komplement till det privata"

E-valutorna ska enligt rapporten kunna samexistera med kontanter och andra typer av valutor och de får inte utformas så att de riskerar att skada finansiell och penningpolitisk stabilitet.

När TT tar upp risken för negativa konsekvenser för bankindustrin svarar Skingsley att e-kronan ska ses som en fortsättning på den ordning vi redan är vana vid.

"Riksbanken erbjuder säkra statliga pengar som ett komplement till privata. Utformning, tjänsteinnehåll och prissättning är frågor som vi får återkomma om".

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons