HD-nominering "ett farligt spel" för Trump

Amy Coney Barrett talar efter att president Donald Trump nominerat henne till Högsta domstolen.
Amy Coney Barrett talar efter att president Donald Trump nominerat henne till Högsta domstolen.
USATT

Allt pekar på att USA:s högsta domstol får sex konservativa domare av nio möjliga i och med nomineringen av Amy Coney Barrett.

Det skulle innebära ett bakslag för liberala frågor som aborträtt, men kan också slå tillbaka mot president Trump, anser Jan Hallenberg vid Utrikespolitiska institutet.

Det här är ett farligt spel för Republikanerna, säger han.

Annons

Annons

I lördags kväll nominerade president Donald Trump den konservativa domaren Amy Coney Barrett till Högsta domstolen, sedan den demokratiskt tillsatta domaren Ruth Bader Ginsburg avlidit. Godkänns Coney Barrett blir sex av de nio domarna i HD konservativa.

TT: Varför valde Trump Coney Barrett?

Hon förefaller vara just så konservativ som Trump bedömer vara populärt bland kärnväljarna. Hon representerar uppfattningar som tydligt går mot abort och hon ifrågasätter Obamacare, vilket är två punkter som Trump tryckt på, säger Jan Hallenberg, forskningsledare vid Utrikespolitiska institutet.

TT: Vad skulle det innebära för amerikansk politik om hon utses?

Det ändrar spelreglerna.
Det skulle innebära ett antal domare som förmodligen drar tillbaka en del liberala förändringar i USA.

Han tar som exempel sjukvårdsreformen Obamacare, rätten till abort, strängare vapenlagar och hbtq-rättigheter.

TT: Hur stor sannolikhet är det att hon utses till domare?

Det allra, allra mesta talar för att hon blir godkänd, säger Jan Hallenberg.

För att nomineringen ska stoppas krävs att minst fyra republikaner i senaten säger nej till att Coney Barrett tillsätts innan presidentvalet. Hittills har endast två stycken sagt att de kommer att rösta mot partilinjen.

De övriga tror jag anser att utnämningen av en konservativ domare till HD är till fördel för Republikanerna och för dem själva som individer. Om de skulle motsätta sig så möter de Trumps vrede och det tror jag inte de är beredda att ta.

Frågan är omdiskuterad då Republikanerna stoppade Barack Obamas nominering av en domare 2016, med hänvisning till att det var valår.

Det här är ett farligt spel för Republikanerna. Om de väljare som står och tvekar ser att det här är en överkörning av processen, av Demokraterna och av den vanliga processen för att utse en domare är det möjligt att de reagerar.
Trumps kärnväljare gillar detta men han måste ha flera än kärnväljare för att vinna valet.

TT: Kan det leda till en större polarisering?

Det är en pågående process och det här är ett ytterligare steg i den riktningen. Många demokrater är fruktansvärt förargade över att Republikanerna kan ha en princip 2016 och en annan 2020 när det gäller tillsättningen av domare.

Blir domstolen alltför konservativ kan det också leda till en demokratisk reaktion och en bristande tillit till USA:s rättssystem, enligt Hallenberg.

Jag tror att det här på sikt innebär att HD:s legitimitet och ställning i det amerikanska systemet kommer att försvagas.
Det finns väldigt många farliga osäkerhetsfaktorer i den här situationen.

Annons

Annons

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons