A-
A+

IMF ser ökad risk för inflationsproblem

Låg vaccinationsgrad och risken för muterade varianter av coronaviruset oroar IMF:s ekonomer. Arkivbild
Låg vaccinationsgrad och risken för muterade varianter av coronaviruset oroar IMF:s ekonomer. Arkivbild
EkonomiTT

IMF höjer sin prognos för inflationen i utvecklade ekonomier rejält och reser varningsflagg för problem längre fram om löner och inflationsförväntningar hänger på energi- och råvarupriserna uppåt.

Tillväxtprognosen för i år sänks samtidigt med ett snäpp.

Annons

Annons

Pandemin har kvar sitt grepp om världsekonomin och bromsar återhämtningen, enligt Internationella valutafonden (IMF).

Prognosen för global tillväxt i år sänks till 5,9 procent, ned från tidigare 6 procent.

För 2022 behåller IMF:s ekonomer samtidigt sin prognos på 4,9 procent och bortom nästa år räknar de på medellång sikt med en mer måttlig global tillväxt på cirka 3,3 procent per år.

Höjer inflationsprognosen

Samtidigt höjer IMF sin inflationsprognos för utvecklade ekonomier – den kategori där Sverige ingår – till i snitt 2,8 procent i år och 2,3 procent 2022. Det kan jämföras med IMF-prognosen från april, då inflationsprognosen låg på 1,2 respektive 0,6 procent.

IMF hänvisar till ökad efterfrågan, bristeffekter och snabbt stigande råvarupriser.

De nya prognoserna presenteras inför IMF:s höstmöte i veckan.

Den något försvagade återhämtningen hänger enligt ekonomerna samman med leveransstörningar som slår mot utvecklade ekonomier samtidigt som pandemin fortsätter att ställa till det för tillväxtländer med låg vaccinationsgrad.

"Den globala återhämtningen fortsätter men momentet är försvagat", skriver IMF:s chefsekonom Gita Gopinath i ett blogginlägg publicerat samtidigt som prognosen.

Annons

Annons

Självgående "inflationsspiral"

Inflationen utgör ett större orosmoln, skapad av pandemirelaterade störningar både på utbuds- och efterfrågesidan samt högre råvarupriser.

"Pandemiutbrott i kritiska länkar i globala värdekedjor har resulterat i oväntat utdragna produktionsstörningar, vilket skapar inflation i många länder", skriver Gopinath.

Det råder osäkerhet kring utsikterna framåt vad gäller flaskhalsar i värdekedjor, råvarupriser och hur produktionen ska kunna anpassas till den ökade efterfrågan utan ovanligt höga prisökningar. Risken finns därmed att inflationen kan parkera över centralbankernas inflationsmål och börja rucka på inflationsförväntningarna, vilket kan leda till en självgående "inflationsspiral", varnar IMF.

Riskerna på nedåtsidan

IMF:s ekonomer räknar dock i sitt huvudscenario med att trycket uppåt på priserna kommer att avta under 2022, men att problemet med inflation kan kvarstå i vissa tillväxt- och utvecklingsländer till följd av högre priser på olja, livsmedel och importerade varor.

Enligt ekonomerna är riskerna i tillväxtprognosen på nedåtsidan, det vill säga de bedömer att det finns en större risk för att utvecklingen blir kärvare än väntat än att det blir en positiv överraskning.

Den största källan till oro är enligt IMF att det kan uppstå nya och mer aggressiva varianter av coronaviruset innan vaccinationsgraden ökat på bredare front.

Och risken vad gäller inflationen ligger på uppåtsidan, vilket gör att IMF uppmanar centralbanker att vara redo att agera snabbt om exempelvis de snabbt stigande energipriserna ger högre löneökningar och allmänna prisuppgångar.

Fakta: IMF:s tillväxtprognos
Land/område Tillväxtprognos 2021 Tillväxtprognos 2022
Världen 5,9 4,9
USA 6,0 5,2
Eurozonen 5,0 4,3
Japan 2,4 3,2
Storbritannien 6,8 5,0
Kina 8,0 5,6
Indien 9,5 8,5
Ryssland 4,7 2,9
Brasilien 5,2 1,5
Saudiarabien 2,8 4,8
Sverige 4,0 3,4
Källa: IMF, World Economic Outlook, 12 oktober 2021

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

390kronor

Vår Premiumtjänst fyller ett år – det firar vi med ett kanonerbjudande! Du får ett helår för endast 390 kronor.