A-
A+

Ivo: Allvarliga brister i vården på Säbo

Bristerna på Säbo gäller bland annat att vård i livets slutskede inte följer reglerna, uppger företrädare för Ivo.
Bristerna på Säbo gäller bland annat att vård i livets slutskede inte följer reglerna, uppger företrädare för Ivo.
SjukvårdTT

Vården på särskilda boenden för äldre, Säbo, har allvarliga brister. Det framgår av en nationell tillsyn som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) genomför, skriver företrädare för myndigheten på DN Debatt.

Annons

Annons

Bristerna är bland annat att vård i livets slutskede inte följer reglerna, att läkemedelshanteringen inte är patientsäker och att det finns brister i kontinuitet och dokumentation.

Granskningen består av både enkätsvar från patienter, närstående och personal, samt över 53 000 kommunala hälso- och sjukvårdsjournaler från kommunalt drivna Säbo i 283 av Sveriges 290 kommuner.

Ingen av de kommuner som granskats når till fullo de krav som gäller.

Lägstanivån av vården på Säbo är enligt Ivo oacceptabelt låg, trots att den svenska vården i internationella jämförelser står sig relativt väl.

Låg kontinuitet och språkförbistringar i personalgrupperna samt brister i journalföringen är faktorer som kan utmana arbetssätten på Säbo.

Ivo kommer att ta beslut om sanktioner för att få kommuner att vidta åtgärder i de fall där det bedöms som nödvändigt.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova Premium i en månad för endast en krona.