JO granskar – efter polisens brister

Justitieombudsmannen Per Lennerbrant. Arkivbild.
Justitieombudsmannen Per Lennerbrant. Arkivbild.
SamhälleTT

Stora brister i polisens hantering av omhändertagna berusade personer har upptäckts i Uppsala.

Nu inleder JO en granskning av 21 lokalpolisområden över hela landet.

Omhändertaganden ska ske på ett rättssäkert sätt, säger Justitieombudsmannen Per Lennerbrant.

Annons

Annons

När polisen omhändertar en person för berusning och sätter personen i en cell ska en förman överpröva om åtgärden är rimlig, något som kallas förmansprövning.

Det kan handla om att en polis i yttre tjänst ingriper mot en person på stan eller på krogen. Sedan ska stationsbefälet löpande göra en prövning av om personen fortsatt ska vara i arresten och dokumentera sitt beslut.

Skedde nästan aldrig

När JO gjorde en inspektion i lokalpolisområde Uppsala Knivsta i november 2019 upptäcktes stora brister i hur den här hanteringen sker. Av 40 granskade ärenden hade någon form av dokumentation om förmansprövning endast gjorts i två fall. Men även i dessa två fall handlade det om en prövning som gjorts på distans, via telefon. Texten som var skriven på blanketten för förmansprövning på distans var också samma som på protokollet för ingripandet. JO konstaterar att det därför inte fanns dokumentation i ett enda ärende.

JO bad även Uppsalapolisen att få ta del av de tio senaste händelserna där en förmansprövning lett till att omhändertagandet hävts. Men några sådana ärenden fanns inte de senaste 1,5 åren. Endast ett av ärendena innehöll en annan bedömning och då handlade det om en omhändertagen person som spelat full.

Man hade kunnat förvänta sig att den här förmannen då och då skulle göra en annan bedömning än den här polismannen, rent statistiskt sett. Men det skedde i princip aldrig i Uppsala och det var det som väckte vårt intresse för frågan, säger JO Per Lennerbrant.

Annons

Annons

Rättssäkerhetsaspekt

Nu inleder JO en granskning av 21 lokalpolisområden över hela landet. Polisen begärs att gå igenom omhändertaganden för berusning som skett under perioden juli 2019–juni 2020.

Jag vågar inte sia någonting om utgången, men för undersöka hur det ligger till tar jag det här initiativet. Det är ett ganska omfattande initiativ, så det blir som en kartläggning av i stort sett hela landet.

Per Lennerbrant säger att det handlar om att omhändertaganden enligt LOB, som inte kan prövas i domstol, sker på ett rättssäkert sätt.

Det är en juridisk bedömning om det finns förutsättningar för ett omhändertagande, lagen uppställer vissa förutsättningar för det, exempelvis att man kan skada sig själv eller andra. Man får inte omhändertas i sin bostad eller där någon har sin bostad, så det finns ett regelverk här som måste följas.

Polisen ska komma in med svar senast den 15 april 2021. Beroende på vad utfallet blir kan JO då rikta kritik som gör att myndigheten behöver ändra sina rutiner, eller i ovanliga fall utfärda sanktioner.

Jag förväntar mig att myndigheten rättar sig om brister påtalas, säger Per Lennerbrant.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons