A-
A+

Kritik mot förslag om anonyma vittnen

Dennis Martinsson, lektor i straffrätt vid Linnéuniversitetet.
Dennis Martinsson, lektor i straffrätt vid Linnéuniversitetet.
PolitikTT

Utredningsförslaget om anonyma vittnen riskerar att “nagga rättsstaten i kanten”, enligt Dennis Martinsson, lektor i straffrätt vid Linnéuniversitetet. Han får medhåll av Advokatsamfundet

Den som är åtalad eller misstänkt för brott har inte någon möjlighet att bemöta ett anonymt vittne på ett sådant sätt som hade varit fallet om det inte var anonymt. Det riskerar att nagga rättsstaten i kanten, säger Martinsson

Utredningens förslag, som presenterades på måndagen, innebär bland annat att rätten som dömer i ett mål inte får veta vittnets identitet. Det gör det svårt för rätten att värdera trovärdigheten i vittnets berättelse, enligt Dennis Martinsson.

Det gör att domstolen inte kommer att värdera vittnesmål som är anonyma annat än att ge dem, om ens något, ett väldigt lågt bevisvärde.

Advokat Louise Gunvén, som företräder Advokatsamfundet, är inne på samma spår.

Det är bara den tilltalade som kan säga att “det där vittnet tillhör ett rivaliserande gäng”, “det där vittnet har en personlig anledning att beljuga mig” eller så enkelt som att säga “jag vet att det där vittnet inte var på plats eller inte kunde se vad som hände”. När man skär bort den möjligheten, begränsar man också möjligheten till att kunna bedöma trovärdighet och tillförlitlighet, säger hon.

Hur stort behov?

En annan fråga är om det i dag finns ett behov av lagen i Sverige. Det saknas, enligt Dennis Martinsson, forskning om hur ofta vittnen utsätts för hot som skulle göra att det finns ett behov av att anonymisera dem under en förundersökning och rättegång.

Avsaknaden av empiri i kombination med att man säger att det här kan användas i något enstaka fall per år gör att man kan ifrågasätta om det finns ett så stort och trängande behov av att införa anonyma vittnen, säger han.

TT: Tror du att anonyma vittnet kommer att leda till fler fällande domar?

Nej, det kommer över huvud taget inte att hjälpa i förhållande till det eftersom utgångspunkten är att ett anonymt vittne inte ensamt får ligga till grund för en fällande dom, säger Martinsson.
Det som krävs för att leda ett åtal hela vägen är ett gediget polisarbete, det kan inte stå och falla med ett anonymt vittnesmål.

"Kan spela en stor roll"

Manne Gerell, kriminolog vid Malmö universitet, säger att anonyma vittnen är ytterligare ett verktyg för att komma åt de kriminella gängen och tror att systemet skulle ge effekt i vissa fall.

Det är nog viktigt med bakgrund mot att gängen i allt högre grad har gett sig på oskyldiga utomstående, vilket gör att hotbilden och framför allt rädslan hos potentiella vittnen förmodligen ökar, säger han.
Det här kommer inte att vara en revolutionerade förändring, men i vissa fall, och kanske i väldigt tunga fall, så kan det spela en stor roll.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova Premium i en månad för endast en krona.