Kultursektorn om stödet: Helt avgörande

Kultursektorn välkomnar regeringens miljardstöd som presenterades av biträdande finansminister Per Bolund (MP) och kulturminister Amanda Lind (MP).
Kultursektorn välkomnar regeringens miljardstöd som presenterades av biträdande finansminister Per Bolund (MP) och kulturminister Amanda Lind (MP).
KulturTT

Regeringens miljardstöd välkomnas av kultursektorns olika företrädare.

Det här låter bra, tycker jag spontant. Att man satsar på stimulanspaket tyder på att de ha lyssnat på oss, för det behövs, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges museer, till TT.

Annons

Annons

Riksarkivet får 20 miljoner kronor i den nya budgeten. Arkivbild.
Riksarkivet får 20 miljoner kronor i den nya budgeten. Arkivbild.
Kulturskolerådet har tidigare efterlyst ekonomiska insatser till kulturskolan. Nu fördubblas det statliga bidraget till kulturskolan. Arkivbild.
Kulturskolerådet har tidigare efterlyst ekonomiska insatser till kulturskolan. Nu fördubblas det statliga bidraget till kulturskolan. Arkivbild.
Museerna har lidit väldigt. Att man har aviserat extra stöd till regionerna och samverkansmodellen är också positivt, det viktiga nu är att de pengarna fördelas till dem som behöver det allra mest, fortsätter hon.

TT: Kommer det att räcka så här?

Nej, det tror jag inte. Vi ser nya resvanor och beteendemönster både i Sverige och bland utländska turister och det är svårt att veta på lång sikt vad detta innebär. Men det här är ett steg i rätt riktning.

Jonas Hellberg, ordförande för Länsmuseernas samarbetsråd, är lättad över beskedet.

Det här är ett viktigt besked, ett välkommet besked och det enda rätta staten kan göra. Allt annat hade varit ett svek mot den regionala kulturen, säger han.

"Stor betydelse"

Så sent som i förrgår enades länsmuseerna, länsmusiken och länsteatrarna om ett gemensamt uttalande där man bad om permanenta höjda bidrag till den regionala kulturen.

Det var mot bakgrund av corona, men också av att staten under många år inte har räknat upp de regionala anslagen till kulturen, säger Jonas Hellberg.

Att det statliga bidraget till kulturskolan fördubblas är välkommet, enligt Torgny Sandgren, Kulturskolerådets generalsekreterare. Rådet har tidigare efterlyst insatser för kulturskolan, även före coronakrisen. Man har bland annat pekat på stora skillnader i utbud mellan kommunerna.

Om det här räcker kan jag inte svara på, men det här kan nog i alla fall vara ett bra stöd för kommuner som är utsatta. Kulturskolan är den största barnkulturverksamheten med offentliga medel vi har. Över 200 000 barn deltar veckovis. Det här får stor betydelse för många barn och unga, säger Sandgren.

Även Calle Nathanson, vd för Folkets hus och parker, och Joppe Pihlgren, verksamhetsledare på branschorganisationen Svensk live, är positiva till regeringens extra stöd till kultursektorn.

Det är viktiga och helt avgörande satsningar. Kultursektorn är i en kris på riktigt. Det handlar om att klara alla tappade intäkter under hösten, men också om hur uppstarten ska se ut när allt väl går i gång, säger Nathanson.

Annons

Annons

Pengar ut fort

Samtidigt hoppas han att icke-kommersiella aktörer inte kommer i skymundan när de extra 1,5 miljarderna fördelas. Huruvida branschen kommer att behöva mer stöd utöver pengarna som delas ut redan i år och de totalt 3,4 miljarder som skjuts till kommande år, är svårt att svara på, enligt Joppe Pihlgren.

Men det är en bra bit på vägen.

Jag tror att om de här stöden kommer ut snabbt och det blir ett stimulansstöd under 2021, då finns goda möjligheter att branschen kommer att klara sig, säger han.

Enligt Simon Norrthon, ordförande för Teaterförbundet, är det viktigt att pengarna nu delas ut skyndsamt

Det hade ju varit välkommet att få det lite tidigare, men sådant här tar tid att processa. Det viktiga nu är att pengarna kommer ut fort.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons