Lagrådet vill ändra i regeringens pandemilag

STOCKHOLM 2019-02-12 Lena Hallengren (S), socialminister, säger att regeringen går Lagrådet till mötes. Arkivbild.
STOCKHOLM 2019-02-12 Lena Hallengren (S), socialminister, säger att regeringen går Lagrådet till mötes. Arkivbild.
CoronavirusetTT

Lagrådet kritiserar regeringens förslag till pandemilag på en rad punkter. Men lagen kan accepteras om ändringar görs – som att riksdagen måste informeras snabbare när regeringen vill stänga verksamheter.

Annons

Annons

Annons

Annons

Det framgår av Lagrådets yttrande över förslaget, som regeringen presenterade den 28 december.

Det är meningen att riksdagen ska börja behandla regeringens proposition om lagen redan den 4 januari och ta beslut den 8 januari för att lagen ska träda i kraft den 10 januari.

Socialminister Lena Hallengren (S) konstaterar att Lagrådet också ser behov av möjligheter till kraftigare åtgärder för regeringen. Hon understryker att rådets synpunkter noga ska studeras i arbetet med den proposition som ska blixtberedas.

Samtal förs därför med riksdagens partier och en proposition förbereds till på måndag.

Vi märker att ju längre tiden går så blir det svårare och svårare för människor att orka hålla i helt enkelt. Det delar vi med hela världen, att det är en plåga att leva så länge med avstånd och utan sociala kontakter. Vi behöver hitta nya sätt att få effekt, säger Lena Hallengren till TT.

Hon poängterar samtidigt att regeringen inte tävlar med andra länder i att ta fram flest åtgärder – utan vill ha åtgärder som är verksamma.

Halvera tid

Lagrådet anser att regeringen måste göra ändringar för att det ska bli en lagstiftning som kan accepteras i alla delar.

En sådan ändring är hur snabbt som riksdagen ska få ta del av ingripande beslut om att till exempel stänga verksamheter som köpcentrum eller införa förbud att vistas på vissa platser. Regeringen föreslog två veckor för prövningen, men Lagrådet vill halvera tiden.

"De föreskrifter som ska underställas riksdagen är av så ingripande natur att underställningsfristen inte bör vara så lång som två veckor. Lagrådet anser att underställning bör ske inom högst en vecka från det att föreskriften beslutades." skriver Lagrådet.

Annons

Annons

Ändrar sig

Det tar regeringen till sig, och ändrar till en vecka, enligt socialministern.

Nedstängning eller förbud är väldigt ingripande och att det skulle underställas riksdagen har vi varit överens om. Vi har laborerat med olika tider och fått från Lagrådet att de ser en vecka, och vi tycker det är viktigt att vi hittar en ordning som både riksdagen, Lagrådet och regeringen ser som hanterbart.

Lagrådet kritiserar regeringen för dålig framförhållning och planering. Redan i våras och somras, när regeringen genom ett tillfälligt bemyndigande hade fått rätten att stänga verksamheter, måste det ha varit uppenbart att det behövdes en bättre anpassad lagstiftning att använda i en pandemi. Ändå, konstaterar Lagrådet, så har det nu liggande förslaget hastats fram på bara några veckor och remisstiden och tiden för beredning har varit mycket kort.

Usel framförhållning

"Mot denna bakgrund finner Lagrådet anledning att – i likhet med vad riksdagens konstitutionsutskott uttalat beträffande beredningen av lagförslag i krissituationer – erinra om att behovet av brådskande beredningar åtminstone i viss utsträckning kan undvikas genom god framförhållning och beredskap."

Jag tolkar inte Lagrådets kritik som särskilt omfattande, de ställer sig frågan. Samtidigt är det en omfattande och svår lagstiftning, säger Lena Hallengren och fortsätter:
Vi hade en väldigt snabb process tidigt i pandemin. Nu är det mycket bredare och större, och det har vi jobbat med en tid. När situationen sedan tilltar vad det gäller smittspridningen har vi gjort allt vi kan för att skynda på det arbetet.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons