Löfven hoppas på Merkel i EU

Tysklands förbundskansler Angela Merkel och statsminister Stefan Löfven (S) träffades i Berlin.
Tysklands förbundskansler Angela Merkel och statsminister Stefan Löfven (S) träffades i Berlin.
EUTT

Sverige förlorade en viktig allierad när Storbritannien lämnade EU.

Nu hoppas statsminister Stefan Löfven (S) på Tyskland i flera viktiga frågor.

Annons

Annons

Tysklands förbundskansler Angela Merkel och statsminister Stefan Löfven (S) träffades i Berlin.
Tysklands förbundskansler Angela Merkel och statsminister Stefan Löfven (S) träffades i Berlin.

Han träffade på torsdagen Tysklands förbundskansler Angela Merkel på ett bilateralt möte i Berlin. Det var ett möte som skulle ha hållits i våras, men som sköts upp på grund av coronapandemin.

Vi behöver ta oss an utmaningarna vi har och säkra fortsatt demokratisk utveckling i EU och i världen, sade Löfven vid den gemensamma pressträffen.

I dag finns en oro i EU för vad som sker i framför allt Polen och Ungern.

Hoppas på stöd

Löfven hoppas nu på Merkels stöd när det gäller att EU-pengar inte ska ges till medlemsstater som tummar på rättstatsprinciper.

I den budgetöverenskommelse EU-ledarna nådde i somras finns visserligen formuleringar om det. Men den svenska regeringen ser gärna att EU-parlamentet får gehör för sina krav om starkare skrivningar.

Det är avgörande för oss att det finns en tydlig koppling mellan alla typer av EU-medel och krav på att leva upp till rättstatsprinciper, sade Löfven på pressträffen.

Efter maratonmötet om långtidsbudgeten och coronakrisstödet i somras fick Löfven kritik från den svenska riksdagen för att ha gått med på alltför vaga formuleringar om att medlemsländer som bryter mot grundläggande demokratiska principer ska nekas pengar ur EU:s kassa.

Merkel gick dock inte in på den frågan under pressträffen.

Löfven uppgav också att han är glad att få arbeta tillsammans med Merkel när det gäller att skydda klimatet, att hitta ett gemensamt EU-system för migration och att stärka tryggheten i och utanför EU.

Annons

Annons

Enas till slut

Men den tyska och svenska regeringen är långtifrån alltid på samma linje.

Sverige var kritiskt till att EU ska låna upp pengar för att ge som bidrag till medlemsstater vars ekonomi drabbats hårt av coronapandemin. Återhämtningsfonden var ett förslag som drevs av Tyskland och som EU-ledarna till slut lyckades enas om efter svåra förhandlingar.

Vi hade olika åsikter från start, men vi nådde en överenskommelse. Nu måste vi se till att den används effektivt och att den kan göra skillnad, säger Löfven.

Merkel förklarade på pressträffen att Sverige och Tyskland oftast lyckas bli överens trots att man haft skilda utgångspunkter. Hon tryckte samtidigt lite extra på att förhandlingarna om coronakrisstödet måste klaras av snabbt, så att pengarna kan fördelas till medlemsländerna den 1 januari.

Mot federation?

Hos den svenska regeringen finns en oro för att EU ska utvecklas i en mer federal riktning med stöd av Tyskland. Till exempel ska EU-kommissionen nu ta fram förslag på EU-skatter på vissa begränsade område, till exempel en digitalskatt.

Det är väldigt viktigt att ha ett starkt EU. Men vi som land är inte redo för den här idén om en federation, säger Löfven.

Löfven fick inga klara, eller nya svar, från Merkel om Tyskland tänker stödja förslagen om en EU-skatt på digitala tjänster, något som Frankrike och EU-kommissionen driver på för.

Han nämnde att Sverige ändå överväger att gå med i den europeiska åklagarmyndigheten och att Sverige är berett att gå djupare in i EU:s försvarspolitiska samarbete så länge varje land själv bestämmer hur långt det ska gå. Sverige överväger också medlemskap i EU:s bankunion.

Gemensam mark

Merkel förklarade att subsidiaritetsprincipen är viktig även för Tyskland. Den innebär att EU inte ska fatta beslut i frågor som hanteras bäst på nationell nivå.

Angela Merkel pekade på pressträffen ut områden där Tyskland och Sverige är på samma linje.

Vi är goda vänner och vi har mycket gemensamt i våra åsikter om att Europa måste vara starkt, både ekonomiskt och socialt, sade hon.
EU är inte starkare än sin ekonomi. Vi kan inte vara en viktig röst i världen för klimatet och för mänskliga rättigheter om vi är svaga ekonomiskt och på innovationer. Det är en fast grund som Sverige och Tyskland arbetar utifrån.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons