A-
A+

MSB i offensiv mot vilseledande vaccinbudskap

För att höja motståndskraften mot desinformation och ryktesspridning utbildar MSB 400 tjänstepersoner vid kommuner, länsstyrelser och regioner. Arkivbild.
För att höja motståndskraften mot desinformation och ryktesspridning utbildar MSB 400 tjänstepersoner vid kommuner, länsstyrelser och regioner. Arkivbild.
CoronavirusetTT

Vilseledande information kan påverka allmänhetens inställning till att vaccinera sig och nu snabbutbildar MSB myndighetspersoner runt om i landet för att motverka desinformation och ryktesspridning.

Annons

Annons

Mikael Tofvesson är enhetschef på MSB. Arkivbild.
Mikael Tofvesson är enhetschef på MSB. Arkivbild.

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att genomföra informationsinsatser om vaccination mot covid-19.

Den senaste veckan har 400 kommunikatörer och personer som jobbar med krishantering vid kommuner, länsstyrelser och regioner utbildats i att hantera vilseledande information i ämnet.

Om de får en bild av vad folk känner oro kring och vad det finns för vilseledande uppgifter så kan de bättre fokusera sin kommunikation till vad som är relevant och viktigt för medborgarna att höra, säger Mikael Tofvesson, chef för enheten för skydd mot informationspåverkan på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Hur stort problemet med felaktig information, desinformation och ryktesspridning egentligen är kan han inte svara på. MSB kartlägger inte Sveriges befolkning eller aktörer som avsiktligt eller oavsiktligt sprider vilseledande information, utan försöker bara skapa sig en samlad bild över vilka rykten som sprids.

Vägen ut ur den här krisen är genom vaccination och vi befinner oss i ett väldigt allvarligt läge. Om någon fattar beslut att inte vaccinera sig på grund av felaktiga uppgifter och sedan smittar någon så får det ju naturligtvis stora konsekvenser.

Vilseledande uppgifter

Exempel på vilseledande uppgifter som florerar är enligt MSB när faran med pandemin överdrivs av politiker och makthavare för att tillskansa sig mer makt. Det kan handla om att vaccinet orsakar fler dödsfall än själva viruset, att biverkningar och faror döljs och att PCR-tester visar falska resultat för att överdriva virusets spridning.

Till de mer fantasifulla hör att vaccinet innehåller mikrochip för övervakning och kontroll eller för massterilisering för att bekämpa överbefolkningen på jorden.

De flesta som sprider desinformation gör inte det för att de vill skada, man ser någonting och så skickar man det vidare för att se hur andra reagerar. Men de som redan innan har låg tillit till staten och civilsamhället kan tendera att haka på vaccinationsfrågan och använda den för att skapa polarisering, säger Tofvesson.

Annons

Annons

Stor spridning

En annan förklaring är helt enkelt att de som driver sajter vill få läsare. Spektakulär information driver trafik och ökar därmed reklamintäkterna.

I ett land som Sverige, med bred uppkoppling och hög användning av sociala medier, får uppgifter som florerar ofta stor spridning.

Mikael Tofvesson tycker sig också märka av ett tuffare klimatet på nätet.

Den här pandemin har tröttat ut alla. Den tog längre tid än alla väntade sig och det gör att det är ett ganska normalt beteende nu att bli arg och vara kritisk. Det har skett någon form av radikalisering i informationsmiljön med mycket elakheter.

Tofvesson säger att det även förekommer att främmande makt sprider desinformation om covid-19 och vaccin – dock på en förhållandevis låg nivå när det gäller Sverige.

Välinformerad befolkning

Enligt MSB är det starkaste skyddet mot oriktigheter en välinformerad befolkning. Främst jobbar man genom informationssajten Krisinformation.se.

Den skräddarsydda utbildningen om hur man identifierar informationspåverkan och vilka sårbarheterna är hos befolkningen kommer inom kort ha nått över 1 000 personer som arbetar inom regioner och kommuner.

Just nu är det 87 procent som helt säkert eller troligen kommer att vaccinera sig och för den gruppen är den viktigaste frågan hur det går för samhället, för företagen och för vården. Sedan finns det en liten grupp på mellan två och sex procent, beroende på hur man räknar, som definitivt inte eller troligen inte kommer att vaccinera sig och för dem är biverkningarna den viktigaste frågan.
Just nu finns en stor oro hos allmänheten, men vi befinner oss i ett allvarligt läge i samhället där vi inte har full rörlighet och full funktionalitet. Hur liten desinformationen än är så hotar den sådana värden så det är viktigt att göra en insats, säger Tofvesson.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

banner_sthlm

Nu kan du prova News55 Premium i två veckor för endast 19 kr.

Nu kan du prova News55 Premium i två veckor för endast 19 kr.

Prova idag och få tillgång till allt vårt innehåll!