Ny Noachef vill stoppa gängbrott innan de begås

'Vi behöver få en bild av vilken typ av brottslig verksamhet som pågår och planeras innan det är fullbordat', säger nye Noa-chefen Johan Olsson. Arkivbild.
"Vi behöver få en bild av vilken typ av brottslig verksamhet som pågår och planeras innan det är fullbordat", säger nye Noa-chefen Johan Olsson. Arkivbild.
BrottTT

Bombdåd och brutala dödsskjutningar skakade Sverige även 2020.

Vi har inte knäckt kurvan, säger Johan Olsson, ny chef på polisen nationella operativa avdelning.

Nu vill han lägga ett större fokus på att förhindra brott innan de fullbordas.

Annons

Annons

Annons

Annons

Vi måste vara mer framåtblickande.

Det är den slutsats Johan Olsson drar efter nästan tre månader som ny chef för den svenska polisens kanske viktigaste gren i brottsbekämpningen, den nationella operativa avdelningen (Noa).

Sin bakgrund har han inom Säkerhetspolisen, där han varit operativ chef de senaste fyra åren. Nu betonar han alltså att polisen måste rikta ögonen framåt i högre utsträckning än tidigare.

Med det menar jag att vi inte bara ska utreda brott som redan begåtts, och kunna straffa någon för det, utan vi behöver få en bild av vilken typ av brottslig verksamhet som pågår och planeras innan det är fullbordat, säger Johan Olsson.

Precis den inblicken i de grovt kriminella miljöerna fick polisen under året efter att den krypterade mobiltjänsten Encrochat hackats av fransk polis.

Via tjänsten diskuterade kriminella öppet brottsupplägg i tron att polisen inte kunde komma åt dem.

Teknisk inhämtning avgörande

I dag sitter närmare 200 misstänkta brottslingar frihetsberövade i Sverige med Encrochat-materialet som bevisning, främst för vålds- och narkotikabrott. Dessutom säger sig polisen ha stoppat tio mord.

Det här visar tydligt att den tekniska inhämtningen är helt avgörande för att kunna bekämpa organiserad brottslighet, säger Johan Olsson.

Precis som sin företrädare Mats Löfving, numera polischef i Stockholm, vill han att polisen ska få avlyssna personer som kopplas till gängkriminalitet utan konkret brottsmisstanke.

För mig är det väldigt tydligt att precis som det var inom de former av organiserad brottslighet som säkerhetstjänsten tittade på, så är det med den organiserade brottsligheten. För att vara organiserad måste man kommunicera, det är en punkt man inte kommer undan. Då måste vi kunna komma åt den kommunikationen för att komma åt problemet.

I dag får polisen avlyssna personer som är misstänkta för brott som kan ge minst två års fängelse. Ett viktigt verktyg i sammanhanget som Johan Olsson lyfter är det nya hemliga tvångsmedlet hemlig dataavläsning (HDA), som tillåter polisen att i smyg ta sig in i datorer och mobiler.

Annons

Annons

Dystert rekord

Med HDA kan polisen komma åt anstiftarna till grova brott på ett helt annat sätt än tidigare, säger Johan Olsson.

Det är otroligt viktigt för oss. Utreder man de enskilda brotten kommer man bara till utförarna, men när det gäller organiserad brottslighet är det någon som beställt mordet och det går inte att komma åt på annat sätt än genom kommunikationen.

Trots de polisiära framgångarna efter Encrochat har gängkriminaliteten fortsatt att prägla landet. 2020 går Sverige mot ett dystert rekord i antal skjutningar – 349 i mitten av december, jämfört med 334 under hela fjolåret.

Vi ligger på en oacceptabelt hög nivå, vi ser inga tydliga trendbrott, säger Johan Olsson.

Antalet skadade och döda ser ut att stå relativt stilla jämfört med tidigare år, vilket enligt Johan Olsson delvis kan bero på att kriminella provskjuter mer och även använder sig av allt fler oerfarna skyttar.

Brottsvinster centrala

Den nye Noa-chefen konstaterar att polisen står inför historiska utmaningar vad gäller det dödliga våldet, men även brottsvinsterna.

Själva kärnan i den organiserade brottsligheten är vinsterna och våldet som följer på strävan att maximera dem, säger han.

Ett växande ekonomiskt kapital i händerna på grovt kriminella utgör på sikt ett hot mot samhället i stort, menar han.

De pengarna bygger de här organiserade styrkorna och det är också det som driver motivationen.

Att jobba mer mot brottsvinsterna är en av polischefens tyngsta prioriteringar 2021. Högt på listan står också att få bort fler kriminella från gatan. Där är utbyggnaden av Polismyndigheten med på sikt tusentals nya poliser ett viktigt inslag, liksom bland annat skärpt lagstiftning och nya möjligheter till kameraövervakning, säger han.

Mer förebyggande

Men Johan Olsson ser även behov av att växla upp det brottsförebyggande arbetet så att inte fler sugs in i de kriminella nätverken. Polisen ska bland annat försöka sprida specialsatsningen mot grovt våld i kriminella miljöer i Malmö – Sluta skjut – till fler städer.

Kommunerna, med socialtjänst och skola, spelar också en tung roll, framhåller Noa-chefen.

Det går inte bara att utreda bort den här typen av brottslighet utan man måste också förebygga den. Det är otroligt viktigt att kommunerna, som har börjat ta ett större ansvar, fortsätter att göra det.

Under året kommer en statlig utredning att föreslå att det ska bli ett lagstiftat ansvar för kommunerna att förebygga brott och förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet.

Det är en viktig utredning, säger Johan Olsson.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons