A-
A+

Övervikt bra vid svåra bakterieinfektioner

Övervikt är en nackdel i de flesta sjukdomstillstånd. Men om du får en allvarlig bakteriell infektion är det en fördel att ha högt BMI, visar en ny svensk studie. Arkivbild.
Övervikt är en nackdel i de flesta sjukdomstillstånd. Men om du får en allvarlig bakteriell infektion är det en fördel att ha högt BMI, visar en ny svensk studie. Arkivbild.
MedicinTT

Om man blir sjuk är det ofta en nackdel att ha övervikt. Men det finns undantag.

Vid svåra infektioner från bakterier, som blodförgiftning, är det en fördel att vara överviktig.

Paradoxalt, säger överläkare Åsa Alsiö, en av forskarna bakom en ny studie.

Annons

Annons

Annons

Annons

Det oväntade sambandet har setts förut i vissa internationella studier av begränsade patientgrupper.

Nu har det visat sig i en så kallad befolkningsstudie på Sahlgrenska akademin, gjord på Skaraborgs sjukhus. Alla patienter som lades in med misstanke om svår bakteriell infektion, under en period på nio månader, studerades. Det var totalt nästan 2 200 personer.

Blodförgiftning, lunginflammation, urinvägsinfektion och hudinfektioner är några exempel på infektioner som orsakas av bakterier.

Det positiva sambandet med övervikt var tydligt.

Ju högre BMI, desto större chans att överleva, sammanfattar Åsa Alsiö, överläkare vid Skaraborgs sjukhus och en av författarna till den rapport som publicerats i tidskriften Plos One.

I gruppen med normalt BMI, kroppsmasseindex, var 26 procent döda inom ett år efter att de lagts in. I gruppen med "normal" övervikt var det 17 procent. I gruppen med allra högst BMI, grav fetma, var det bara nio procent.

Vi trodde inte att vi skulle få det här resultatet, säger Alsiö.

Bra att ha en fettreserv?

Vad sambandet beror på är oklart. Forskarna vid Sahlgrenska gjorde beräkningar där man även tog hänsyn till patienternas ålder – men sambandet med övervikt fanns kvar.

En tanke är att personerna med övervikt har fettreserver, som kroppen kan hämta kraft ur under en svår sjukdom.

Det skulle kunna vara så. Men varför gäller det i så fall inte för infektioner som orsakas av virus, frågar sig Åsa Alsiö.

Vid covid-19, som orsakas av ett coronavirus, är risken att dö större om man har övervikt.

Vid flera andra sjukdomar, som cancer och hjärt- och kärlsjukdomar, ger högt BMI också högre dödlighet.

Annons

Annons

Påverkar immunförsvar

De svåra bakteriella infektionerna är alltså ett undantag. Nu behövs mera forskning för att hitta orsaken till det oväntade sambandet.

Man vet sedan tidigare att övervikt påverkar immunförsvaret på olika sätt. Det finns också hormonella skillnader som hänger samman med övervikt.

Det är angeläget att titta närmare på detta, inte minst för att fetma blir allt vanligare.
Kan det gynnsamma sambandet användas på något sätt för att förbättra vården vid svåra bakteriella infektioner? undrar Åsa Alsiö.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss