A-
A+

Regeringen hemlighåller vem som får mest elstöd

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) vill sekretessbelägga statens elstöd till konsumenter.
Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) vill sekretessbelägga statens elstöd till konsumenter.
PolitikTT

Regeringen går vidare med förslaget om att sekretessbelägga vem som får mest elstöd – trots massiv kritik från Lagrådet.

Rådet pekar på att rätten att ta del av allmänna handlingar är en av hörnstenarna i den svenska demokratin.

Annons

Annons

Jag tar inte lätt på den här kritiken, men i den här svåra avvägningen så tycker vi att det väger över att sekretessbelägga alltihopa, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

Regeringen beslutade i december om en lagrådsremiss om att sekretess ska råda vid Försäkringskassans handläggning av det kommande elprisstödet. Det föreslås därmed bli hemligt vem som får ta del av stöd och med hur mycket.

I mellandagarna kom Lagrådet med sitt yttrande där man sågade lagförslaget rakt av – både remisstiden man fått på sig och förslaget i sak.

Remisstiden för den ena promemorian var en vecka och för den andra i praktiken endast en halv dag, vilket inte kan anses acceptabelt, enligt expertinstansen.

Medborgerlig kontroll

Därutöver lyfte Lagrådet det faktum att allmänna handlingar utgör "en av hörnstenarna i vårt demokratiska statsskick" och att tillgången underlättar fri åsiktsbildning, en fri och på fakta grundad debatt i skilda samhällsfrågor liksom den medborgerliga kontrollen av den offentliga maktutövningen.

Men regeringen anser alltså att mot detta ska ”sekretessintresset” och de enskildas intresse ställas, och att uppgifter om elförbrukning i normala fall inte är offentliga.

Lagrådet sågade även detta: "Handlingsoffentlighet är utgångspunkten och något fristående sekretessintresse finns inte."

Energi- och näringsminister Ebba Busch meddelar nu att regeringen går vidare med att sekretessbelägga elstödet, trots kritiken.

Det finns ingen som har tecknat ett avtal med ett elhandelsbolag som har en viss förbrukning som därmed har godkänt att det här är en förbrukning som hela övriga svenska folket ska ta del av, säger hon till TT.
Jag förstår också och respekterar kritiken mot den snäva tidsramen, men i andra delar av landet så skriker folk efter att det här behöver komma nu. Och det är på svenska folkets sida som jag står här.

Annons

Annons

Redan offentligt

Såväl Justitiekanslern och juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet som Journalistförbundet skrev i sina remissvar att uppgifterna om elförbrukning inte kan vara så integritetskänsliga att skyddsintresset väger tyngre än insyn.

Regeringen invände att uppgifter om elförbrukning och utbetalt elstöd tillsammans kan ge en bild av vanor, livsstil och ekonomi och skulle kunna användas i försäljningskampanjer.

Lagrådet påpekar att det redan i dag är möjligt att begära ut uppgifter om en persons förbrukning om man är kund hos kommunala elnätsföretag, och även Boverket har sådana uppgifter i form av byggnaders energideklaration.

Lagstiftningen är tänkt att träda i kraft den 1 februari.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova Premium i en månad för endast en krona.