A-
A+

Regeringen ratar tidigare Opera-förslag

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) och regeringen begär ett tredje alternativ till renovering av Kungliga Operan.
Kulturminister Parisa Liljestrand (M) och regeringen begär ett tredje alternativ till renovering av Kungliga Operan.
KulturTT

Regeringen begär in ett nytt alternativ till renovering av Kungliga Operan i Stockholm. Därmed ratar man de två förslag som redan finns.

Vi behöver fatta realistiska beslut i en fråga som dragits i långbänk alldeles förskräckligt, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Annons

Annons

Delar av Operans fasad är täckt med skyddsnät i väntan på kommande renoveringar. Arkivbild.
Delar av Operans fasad är täckt med skyddsnät i väntan på kommande renoveringar. Arkivbild.

Sedan tidigare finns två förslag till utbyggnad respektive renovering av Kungliga Operan i Stockholm. Regeringen vill dock ha ett tredje alternativ, och ger nu Statens Fastighetsverk (SFV) i uppdrag att ta fram underlag för ett sådant. Till skillnad från "Ny opera i operan" innebär detta alternativ ingen större utbyggnad.

SFV får i uppdrag att ta fram ett förslag som gör att Operan "långsiktigt ska kunna bedriva verksamhet" i byggnaden.

Enligt Parisa Liljestrand ska det nya alternativet fylla operabyggnadens omfattande behov av renovering men också tillgodose det som verksamheten behöver.

Det här är ett realistiskt sätt att ta sig an ett långdraget bekymmer där vi ska se till att värna det kulturarv vi har i form av operahuset och byggnaden, men där vi också ska ge möjlighet till fortsatt verksamhet i världsklass, säger Parisa Liljestrand.

Det så kallade "Nollalternativet", som begärdes in av Stefan Löfvens regering, ratades av Operans styrelse bland annat eftersom det skulle innebära en 13-procentig minskning av arbetsytan. Kostnaden för detta beräknades till 1,8 miljarder.

Inget "svältalternativ"

Operan har i stället förordat det första alternativet, "Ny opera i operan", vars prislapp i somras beräknades bli 7 miljarder kronor i 2030 års kostnadsläge då bygget skulle kunna vara klart.

Det är ett mycket orealistiskt alternativ, som redan dåvarande regeringen avfärdade, säger Parisa Liljestrand som framhåller att det nya alternativet samtidigt inte blir "det svältalternativ som Nollalternativet skulle innebära".

TT: Vilken kostnadsram finns?

Det ska vi återkomma till.

Annons

Annons

Ingen utbyggnad

Senast den 30 april i år ska SFV lämna in underlag för det nya alternativet till regeringen. Detta får till skillnad från "Ny opera i operan" inte innebära någon egentlig utbyggnad av det befintliga operahuset.

Därefter ska regeringen fatta beslut om en förstudie som beräknas pågå under ett år och som sedan ska mynna ut i ett konkret projekt där vi kan se kostnader och tidsplan och som regeringen får ta ställning till, säger Liljestrand.

Operans vd Fredrik Lindgren, är försiktigt positiv:

Det är väldigt positivt att det rör på sig i den här frågan, äntligen. Och det är också positivt att man är tydlig med att verksamhetens behov ska stå i centrum för det fortsatta arbetet.

TT: Vad innebär det för er att man väljer att renovera och inte att bygga ut?

Man har väl inte som jag uppfattar det helt stängt dörren till det, däremot signalerat att det måste vara en begränsad utbyggnad av ytan. Exakt vad det betyder får vi undersöka och se hur man ska lösa det för att vi ändå ska kunna bedriva högkvalitativ opera och balett i framtiden.

TT: Hur mycket mer yta skulle ni behöva för att göra det?

Det fanns i förslaget "Ny opera i operan" idéer om hur man skulle kunna utveckla fastigheten och skapa ytterligare yta och funktioner. Vi får i den nya fasen titta på behov och hur man kan lösa det på olika sätt. Det finns alltid alternativa vägar och de får vi pröva framöver i positiv anda.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova Premium i en månad för endast en krona.