Register över skolor hemligstämplas

Skolverket har beslutat att dra in det stora registret över landets alla skolor. I registret finns kontaktuppgifter och uppgifter om antal elever per årskurs. Arkivbild.
Skolverket har beslutat att dra in det stora registret över landets alla skolor. I registret finns kontaktuppgifter och uppgifter om antal elever per årskurs. Arkivbild.
UtbildningTT

Det stora registret över landets alla skolor – grund- och gymnasieskolor och komvux – kommer inom kort att göras hemligt. Skolverket har beslutat att dra in publiceringen.

Annons

Annons

Skolenhetsregistret är en stor, digital katalog över landets alla skolor med kontaktuppgifter och information bland annat om hur många elever som går på skolan. Än så länge kan vem som helst ta del av den. Men det är det slut med från och med den 1 september då Skolverket drar in publiceringen, rapporterar Skolvärlden.

Att publicera skolenhetsregistret är ju som att publicera vilken telefonkatalog som helst. Jag kan inte förstå hur det kan var hemligt vilka skolor som finns, säger Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, till Skolvärlden.

Rättssak

Tidigare har Skolverket flaggat för att all statistik på skolnivå – exempelvis lärartäthet och elevernas betygssnitt – också sekretessbeläggs. Kvar blir endast statistik på riksnivå. Att jämföra olika skolor blir därmed inte längre möjligt.

Bakgrunden till detta beslut är en kammarrättsdom från i vintras som slog fast att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betygsresultat är affärshemligheter som inte ska lämnas ut. Att frågan hamnade i domstol berodde på att SCB ändrat sin policy, så när Sveriges Kommuner och Regioner som vanligt begärde ut data om fristående skolor blev det nej. Och SCB:s linje fick alltså stöd i domstol. Och det är SCB som förser Skolverket med rådata om skolväsendet.

Annons

Annons

Lika för alla

Trots att domen gällde friskolor aviserade Skolverket att den skulle ta bort uppgifter även om kommunala skolor, med motiveringen att det måste råda lika villkor för alla. Och av myndighetens formella beslut , som fattades på onsdagen, framgår alltså att även registret över alla skolor sekretessbeläggs. Men det är inte ett beslut Skolverket tagit frivilligt.

Beslutet är fattat enligt SCB:s bedömning. Så registret omfattas av samma sekretessbestämmelser som statistiken, även om uppgifterna kan uppfattas som helt harmlösa. Och vi måste följa SCB:s policy, säger Eva Durhan, avdelningschef vid Skolverket, till TT.

Den stora konsekvensen av SCB:s policyändring och domen är att alla får mindre inblick, summerar hon.

Hela uppföljningen av skolväsendet har de senaste 20 åren vilat på dessa statistikuppgifter. Nu får vi inte den öppenheten, utan publicerar bara på riksnivå. Det drabbar kommunerna, friskolorna, föräldrar och elever, säger Eva Durhan.

Regeringen har givit SCB och Skolverket i uppdrag att föreslå hur författningarna kan ändras.

Så här kan vi inte ha det, sade utbildningsminister Anna Ekström (S) till TT i juni.

Även Friskolornas Riksförbund är missnöjt med den nya sekretesspolicyn och har uppmanat sina medlemmar att själva publicera statistik om betyg och annat som kan vara av värde för allmänheten.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons