Rekordmånga oroas över brottsligheten

Andelen som uppger att de oroas över brottsligheten i samhället är nu den högsta sedan Brottsförebyggande rådet började sina undersökningar.
Andelen som uppger att de oroas över brottsligheten i samhället är nu den högsta sedan Brottsförebyggande rådet började sina undersökningar.
BrottTT

Andelen som uppger att de oroas över brottsligheten är nu den högsta sedan Brottsförebyggande rådet började sina undersökningar. Särskilt ökar oron bland unga män.

Förtroendet för polisen fortsätter dock att stiga.

Annons

Annons

Rikspolischef Anders Thornberg. Arkivbild.
Rikspolischef Anders Thornberg. Arkivbild.
Nationella trygghetsundersökningen mäter bland annat allmänhetens utsatthet för brott. Arkivbild.
Nationella trygghetsundersökningen mäter bland annat allmänhetens utsatthet för brott. Arkivbild.

Efter att ha legat på en stabil nivå de senaste åren har oron för brottslighet ökat det senaste året. 2019 uppgav 43 procent att de var oroliga över brottsligheten i samhället – i år ligger den siffran på 47 procent, visar den nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet.

Särskilt bland unga män 16–19 år har oron ökat de senaste åren.

Om man ser till utvecklingen just bland unga män har oron över en treårsperiod ökat med 10 procentenheter, från 22 till 32 procent, säger Sofie Lifvin, utredare på Brå.

Skillnad i utsatthet och oro

I den gruppen syns även en stor ökning under samma treårsperiod vad gäller oro för att utsättas för personrån.

Av de brott mot enskild person som mäts i undersökningen är hot den brottstyp flest uppger att de utsattes för i fjol, medan det är minst vanligt att uppge utsatthet för just personrån.

I åldersgruppen 16–24 syns dock en ökning bland män och pojkar som uppger att de utsatts för personrån de senaste åren.

Men oro och otrygghet behöver inte vara kopplat till just utsatthet, säger Sofie Lifvin.

Det kan bero på en mängd saker, exempelvis vad som skrivs om i medierna. Det kan också ha att göra med att man är rädd för konsekvenserna av att bli utsatt, det syns tydligt där äldre oroar sig i större utsträckning än yngre, trots att de i lägre utsträckning utsätts för brott.

Sett över hela befolkningen (16–84 år) uppger 22,6 procent att de utsatts för brott mot enskild person under 2019, vilket är en liten minskning från året innan.

Över tid ser man dock en generell ökning för de flesta brotten mot enskild person. Undantaget är sexualbrott, där vi sett en minskning de senaste två åren, säger Lifvin.

Annons

Annons

Förtroende för polisen

Förutom oro och utsatthet för brott mäter även Brå förtroendet för polis och rättsväsendet.

Som helhet har förtroendet för rättsväsendet en svagt uppåtgående trend, där 49 procent i år uppger att de har stort förtroende för rättsväsendet som helhet, jämfört med 44 procent för tre år sedan.

Polisen däremot har sett en kraftig förtroendeskjuts under samma treårsperiodperiod. Andelen som uppger stort förtroende för polisen har ökat med 12 procentenheter sedan 2017 och ligger nu på 54 procent.

"Det är bra att förtroendet för polisen fortsätter öka, men vi ser samtidigt att otryggheten och oron för att bli utsatt för brott aldrig varit högre", säger rikspolischef Anders Thornberg i en skriftlig kommentar till TT.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons