A-
A+

Römosseskolan tvingas stänga

En av de tre Römosseskolorna i Angered. Arkivbild.
En av de tre Römosseskolorna i Angered. Arkivbild.
SkolaTT

Föreningen Framstegsskolan, som driver de omdebatterade friskolorna med namnet Römosseskolan i Göteborg, tvingas stänga sina skolor, meddelar kammarrätten i en dom. Omkring 200 elever behöver därmed flyttas till andra skolor. Men domen kommer att överklagas.

Annons

Annons

Föreningens rätt att bedriva skolverksamhet upphör vid höstterminens slut. Det innebär - om domen står sig - att eleverna ska börja på andra skolor när vårterminen börjar.

Skolinspektionen drog in skolans tillstånd förra hösten, eftersom skolans ledning inte ansågs ha kontroll över ekonomi och verksamhet och alltså inte uppfyllde skollagens lämplighetskrav.

Till bilden hör ett rättsfall om ekonomisk brottslighet. En tidigare rektor har dömts till drygt fyra år års fängelse för ekonomiska brott med koppling till skolan. Enligt tingsrättens dom i våras hade drygt tolv miljoner kronor försvunnit till bland annat Somalia.

Men i det nu aktuella fallet, om tillstånd att driva skola, överklagade Römosseskolan Skolinspektionens beslut och fick rätt i förvaltningsrätten. Därmed har skolan fått fortsätta med verksamheten tills vidare.

Välkomnas av Skolinspektionen

Detta ändras med kammarrättens dom. Den anser att styrelsen var olämplig och att skolans medel använts felaktigt. Att föreningen sedan dess utsett en ny styrelse spelar ingen roll anser kammarrätten, som fastställer Skolinspektionens beslut om att stänga skolorna.

"Misskötsamheten har pågått under flera år och utredningen visar att det finns en grundläggande brist i föreningens vilja eller förmåga att utse styrelseledamöter som över tid agerar i enlighet med skollagens krav", skriver rätten i ett pressmeddelande.

Skolinspektionen välkomnar domen.

Vi överklagade för att få svar på frågan om det ska räcka med att byta ut styrelseledamöter för att inte längre anses som olämplig som skolhuvudman. Vi anser inte att det räcker - i det här fallet är förtroendet för huvudmannen så allvarligt rubbat att det inte går att återställa. Vi kan konstatera att kammarrätten går på Skolinspektionens linje fullt ut, säger Johan Kylenfelt, regionstabsjurist vid Skolinspektionen.

Annons

Annons

Darvik: Viktig dom

Det är en väldigt viktig dom i kampen mot parallellsamhällen i Sverige. Det här ger barnen en ärlig chans att bli inkluderade i det svenska samhället, säger Axel Darvik (L), ordförande i grundskolenämnden i Göteborg.

Redan tidigare har en majoritet av de cirka 600 eleverna som gick på skolan slutat. Drygt 200 elever återstår och ska nu omplaceras till andra skolor.

Vi aktiverar den plan vi har för att ta emot de här eleverna på ett bra sätt. Vi ger dem möjlighet att gå i kommunala skolor och ser till så att vi har ett bra mottagande där, säger Axel Darvik.
Särskilt för de som går sista året på grundskolan och ska söka in till gymnasiet behöver vi se till att vi kan göra vissa särskilda insatser så att de har en chans att få fullständiga betyg.

Överklagar

Men kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen och det kommer också att ske, meddelar skolans styrelse.

"Vi i den nya styrelsen, som arbetat sedan december 2021 har aldrig blivit kontaktade, tillfrågade eller prövade som huvudman, står det i ett pressmeddelande som fortsätter: "Det saknas praxis och nu måste Högsta förvaltningsdomstolen sätta ner foten kring detta". Pressmeddelandet är förmedlat via skolans juridiska ombud och undertecknat av Johan Romberg, ordförande i Föreningen Framstegsskolan.

Skolföreträdarna saknar också barnens perspektiv, och syftar på att domen innebär skolbyte. "Barnkonventionen har uppenbarligen inte någon som helst betydelse", står det i pressmeddelandet.

Om skolhuvudmannen överklagar domen kommer den med all sannolikhet också att begära inhibition, det vill säga begära att kammarrättens beslut inte verkställs förrän högsta instans avgjort själva sakfrågan. Om Högsta förvaltningsdomstolen medger inhibition, och inte hinner pröva sakfrågan före jul, skulle alltså skolverksamheten kunna pågå ytterligare en tid.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova Premium i en månad för endast en krona.