Sju månader med coronavirus i Sverige

Coronapandemin har förändrat vårt liv i grunden på bara åtta månader. Arkivbild.
Coronapandemin har förändrat vårt liv i grunden på bara åtta månader. Arkivbild.
CoronavirusetTT

Isolering, hemmajobb och social distans – sju månader har ändrat förutsättningarna i grunden för hur vi lever. Här är några av de viktigaste händelserna och besluten under den tid coronaviruset härjat i Sverige.

Annons

Annons

Januari

31 januari: Sverige får sitt första bekräftade fall. En kvinna i 20-årsåldern som besökt Wuhan i Kina isoleras på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Februari

1 februari: Sveriges regering klassar coronaviruset som en allmänfarlig sjukdom.

26 februari: Sverige får sitt andra fall av coronasmitta.

Mars

2 mars: Folkhälsomyndigheten höjer risken för smittspridning i Sverige från låg till måttlig.

10 mars: Folkhälsomyndigheten höjer risken för smittspridning i Sverige till mycket hög. Samma dag införs mötesrestriktioner i Sverige, där folksamlingar på 500 personer eller fler förbjuds.

11 mars: Det första dödsfallet rapporteras i Sverige. Samma dag klassar Världshälsoorganisationen (WHO) virusutbrottet som en pandemi.

12 mars: Stockholmsbörsen rasar kraftigt och slutar på minus 11,1 procent.

14 mars: Svenska utrikesdepartementet avråder helt från resor till andra länder på grund av smittan.

16 mars: Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att stanna hemma, och inte gå ut ens för att handla mat. Folkhälsomyndigheten uppmanar också arbetsgivare att införa distansarbete om de kan. Regeringen presenterar ett krispaket för att stötta coronadrabbade företag. Bland annat införs korttidspermittering från 7 april och staten tar över sjuklöneansvaret.

17 mars: Regeringen rekommenderar alla gymnasieskolor, universitet, högskolor och annan utbildning för vuxna att studier ska genomföras på distans. Staten erbjuder flygbranschen kreditgarantier på totalt 5 miljarder kronor.

19 mars: Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att noga överväga om inrikes resor är nödvändiga.

20 mars: Regeringen presenterar ett krispaket för företag så att de lättare ska kunna låna pengar. Regeringen presenterar också ett krispaket för kultur och idrott på 1 miljard kronor. Arbetsmarknadens parter meddelar att årets avtalsrörelse skjuts upp.

27 mars: Allmänna sammankomster med över 50 deltagare förbjuds.

31 mars: Regeringen inför besöksförbud på landets samtliga äldreboenden. Runt 10 000 personer i veckan testas. Totalt har drygt 24 500 tester utförts. Totalt har 332 personer nu avlidit i Sverige.

April

1 april: Regeringen förbjuder uttag för mer än tre månaders behov av receptförskrivet läkemedel för att stoppa hamstring. Sammanlagt har hittills 385 personer avlidit i Sverige med konstaterad covid-19.

2 april: Regeringen och samarbetspartierna skjuter till ytterligare 15 miljarder kronor till kommunsektorn.

4 april: Regeringen föreslår en tillfällig lagändring för att snabbare kunna ta beslut som ska begränsa smittspridningen i Sverige. Lagändringen föreslås gälla i högst tre månader.

8 april: Folkhälsomyndigheten börjar tillsammans med ett vårdbolag att testa friska personer för att se om de har haft viruset. Inspektionen för vård och omsorg beslutar att granska äldreboenden i Stockholm och Södermanland, eftersom många äldre blivit smittade.

10 april: Vårdpersonal i Stockholm, som är hårt drabbat av viruset, erbjuds testning. Dock inte personal inom äldreomsorgen i ett första skede.

14 april: Kritik mot Folkhälsomyndigheten och regeringen kommer från 22 forskare. De skriver på DN Debatt att regeringen måste gripa in och skärpa åtgärderna mot viruset.

15 april: Antalet döda på en enda dag uppgår till 115 personer, både den 15 april och den 8 april. Det är de högsta dödssiffrorna för en enskild dag. Under april kommer totalt 2 544 personer att avlida och totalt ligger antalet avlidna på 2 876 personer.

Maj

13 maj: Resor inom landet som inte är längre än 1–2 timmar i bil undantas från rekommendationen att inte resa inrikes i onödan.

28 maj: Siffror från Socialstyrelsen visar att över 90 procent av alla som dött i covid-19 i Sverige var 70 år eller äldre. Drygt hälften av dem bodde på äldreboende, och drygt var fjärde hade hemtjänst.

29 maj: Regeringen meddelar att gymnasier och högskolor får möjlighet att öppna igen.

31 maj: Totalt har 4 633 personer nu avlidit med covid-19. Siffran för maj är 1 721 personer.

Juni

13 juni: Folkhälsomyndigheten ger besked om att inrikes resor inför sommaren kan ske utan begränsningar, men stor försiktighet måste iakttas.

17 juni: I Gällivare kommer larm om stor spridning av viruset, som misstänks hänga ihop med ett underhållsstopp på LKAB:s anläggning.

18 juni: Folkhälsomyndigheten varnar inför midsommarhelgen, men vågar ändå gå ut med att pandemin kan ha passerat toppen i Sverige.

30 juni: Totalt har 5 498 personer avlidit med covid-19, 825 av dem dog under juni månad. Personer med antikroppar mot viruset undantas under vissa förutsättningar från besöksförbudet på äldreboenden.

Juli

4 juli: 39 restauranger har hittills fått stänga på grund av smittorisk.

7 juli: Inspektionen för vård och omsorg konstaterar att det funnits allvarliga brister på 91 boenden, som ska undersökas djupare. Folkhälsomyndigheten uppger att läget ser ljusare ut för smittspridningen, men från semesterorter som Öland, Gotland och Österlen kommer larm om trängsel.

21 juli: Statsepidemiolog Anders Tegnell meddelar att den som har påvisade antikroppar mot coronaviruset är immun.

30 juni: Regeringen tillsätter en coronakommission som ska utvärdera de åtgärder som vidtagits under coronakrisen. Mats Melin, före detta justitieråd, leder kommissionen.

30 juli: Folkhälsomyndighetens uppmaning att jobba hemifrån förlängs till och med årsskiftet.

31 juli: Under juli avled 172 personer med covid-19. Totalt nu 5 757 personer.

Augusti

20 augusti: Sverige tecknar avtal med tillsammans med övriga EU-länder för att köpa kommande vaccin från Astra Zeneca.

27 augusti: Regeringen höjer begränsningen för antalet personer vid möten och sammankomster till 500, men med tydliga regler om avstånd och liknande.

31 augusti: Under augusti avled 68 personer med covid-19. Totalt har nu 5 828 med covid 19 avlidit i Sverige. Samma dag meddelar regeringen att vaccinationer väntas påbörjas i början av 2021 i Sverige. Personer över 70 år, personer i andra riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal kommer att få vaccinet först.

September

3 september: Folkhälsomyndigheten berättar om två studier om antikroppsförekomst i landet, som ligger på 6 respektive 7 procent.

Annons

Annons

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons