Skepsis mot att stänga kommunala skolor

Ska en kommunal skola med långvariga problem kunna stängas? Meningarna går isär. Arkivbild.
Ska en kommunal skola med långvariga problem kunna stängas? Meningarna går isär. Arkivbild.
Utbildning

Skolinspektionen och kommuner är tveksamma till förslaget att illa skötta kommunala skolor ska kunna stängas.

Annons

Annons

Annons

Annons

Regeringens förslag innebär dels att staten ska få större möjligheter att stänga skolor som upprepade gånger visat sig inte hålla måttet, dels att villkoren för kommunala och fristående skolor ska vara lika. Det sistnämnda innebär att även kommunala skolor ska kunna stängas.

I dag kan endast friskolor stängas, medan kommunala skolor i stället kan få "statliga åtgärder för rättelse". Då tar Skolinspektionen över ansvaret för skolan tills den fungerar igen.

Enligt förslaget ska rättelse-åtgärden bli kvar, men bara användas i de fall det är omöjligt att stänga den kommunala skolan – exempelvis om det inte finns någon annan skola inom rimligt avstånd.

Samma upplägg igen

Men Skolinspektionen säger i sitt remissvar nej till den nya tågordningen och vill självt kunna avgöra vad som är lämpligast från fall till fall.

Myndigheten bedömer dock att rättelse-åtgärden ger större möjligheter att komma åt strukturproblem i den aktuella kommunen. Om en kommunal skola stängs är det fortfarande samma kommun som måste ordna nya skolplatser åt eleverna. "Det kan inte uteslutas att den kommunala huvudmannen hanterar ett verksamhetsförbud genom att till exempel genomföra en enklare omorganisation eller starta en ny skolenhet med samma personal och elever", skriver Skolinspektionen.

Skolinspektionen har hittills bara en gång temporärt tagit över ansvaret för kommunal skola, och enligt myndigheten utföll det positivt. Kommunen i fråga, Botkyrka, vill inte heller ha en ny ordning utan konstaterar att en kommun – till skillnad från en fristående huvudman – aldrig kan frånsäga sig ansvaret för elevernas utbildning om en av dess skolor stängs.

Annons

Annons

För lite prövat

Malmö och Göteborgs avstyrker också och menar att rättelse-åtgärden måste få prövas mer än en gång innan man bestämmer sig för mer ingripande åtgärder.

Vad gäller stängning av friskolor påpekar Göteborg att den under 2019 fick ta emot närmare 600 elever från skolor som stängts av Skolinspektionen. Utifrån ett elevperspektiv borde det tas fram tydligare regler för hur en skolstängning ska genomföras, så att både elever och mottagande skolor hinner förbereda sig ordentligt, skriver staden.

Inte grundskolor

Lärarnas Riksförbund (LR) säger också ja till möjligheten att stänga kommunala skolor, men endast gymnasieskolor. Det kommunala ansvaret för att barnfamiljer har en grundskola inom rimligt avstånd talar för att i stället införa en statlig tvångsförvaltning i sex månader för kommunala misskötta grundskolor, oavsett var i landet de ligger, enligt LR.

Lärarförbundet tycker att förslagen är rimliga, men anser att en skolinspektion som hela tiden behöver bli mer kraftfull är tecken på att något är fel i skolsystemet. "För att lyfta skolväsendet och öka likvärdigheten krävs att staten tar ett större ansvar för utbildningens genomförande. Idag är staten alltför passiv och ingriper oftast först när problem blivit stora och väl synliga", skriver förbundet.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons