Smittskyddsexpert: Sommaren kan bli mer normal

Norges smittskyddsdirektör Frode Forland. Arkivbild.
Norges smittskyddsdirektör Frode Forland. Arkivbild.
NorgeTT

Sveriges regering borde redan i början av pandemin ha tagit tydligare ansvar för beslut som rör hela samhället. Det anser Frode Forland, smittskyddsdirektör vid Folkhelseinstituttet i Norge – som tror på ett bättre virusläge under våren.

Annons

Annons

Annons

Annons

Vad är det viktigaste ni i Norge har lärt er om covid-19 sedan sjukdomen uppkom?

Att coronaviruset smittar mycket lättare än många andra kända luftvägsvirus och att det kan smitta utan symtom. Det har varit viktigt för att förstå spridningen, säger Frode Forland, som i svenska medier brukar beskrivas som en motsvarighet till statsepidemiolog Anders Tegnell, trots att den rollen inte finns i Norge.
Intensivvårdsavdelningarna har i sin tur lärt sig mycket om hur man vårdar patienter på bästa sätt.
Vi har också lärt oss att det är extremt viktigt att ha god beredskap för att kunna hantera utbrott. Och att det går att hålla epidemin i schack genom samhällsåtgärder som att hålla avstånd, ha god hygien, effektiv testning, karantän och smittspårning.

Finns det något som ni i Norge ångrar, som ni i efterhand kan se blev fel?

Jag kan bara svara utifrån min roll. Jag tycker att det inte var helt genomtänkt att stänga skolor och förskolor i Norge under den första fasen av pandemin.
Man gick ut hårt. Men det hade också positiv effekt eftersom många insåg allvaret och drastiskt ändrade res- och arbetsvanor. Men nu i den andra fasen försöker vi att hålla skolor och institutioner för barn öppna så långt det går och det fungerar bra.
Vi var också lite sena med att införa tillräckliga åtgärder för att skydda äldre och särskilt utsatta. Också i Norge hade vi flera stora utbrott på äldreboenden.
Inledningsvis hade vi inte heller all utrustning som behövdes. Även om det fanns goda beredskapsplaner saknades ordentlig testkapacitet och det fanns inte tillräckligt med munskydd, handskar och liknande.

Vad är du mest stolt över i Norges hantering av pandemin?

Det är svårt för en norrman att vara stolt, men jag är glad över de saker som har fungerat bra – som samverkan mellan nationella, regionala och lokala myndigheter. Det har funnits en god dialog.
Vi har slagit ner omkring 300 lokala utbrott sedan i somras. Jobbet görs i kommunerna, men med nationellt stöd. Vi åker ut med smittspårare som kan hjälpa till och håller löpande kontakt med 30-50 kommuner varje vecka.

Sveriges strategi är omdebatterad. Hur ser du den på den?

På ett sätt är det orättvist att de som fick en stor första våg har fått en till och med större andra våg. Det hade troligen att göra med den dolda smitta som förmodligen har funnits i samhället under sommaren och som blossat upp nu.
Jag tycker att ett för stort enskilt ansvar har legat på Folkhälsomyndigheten. Det är bra att regeringen kommer i kapp nu. Det här är inte enbart en hälsokris utan en samhällskris som berör hela samhället. Därför måste åtgärderna vara integrerade i regeringens beslut. Det kom lite sent i Sverige.
Sverige har fått en smittspridning som liknar den i Europa, det handlar delvis om att ni har haft öppna gränser. För Norge och Finland har också strikta åtgärder med karantän för alla som har kommit in i landet fungerat som ett effektivt skydd.

När tror du att pandemin tar slut?

Vi kommer att behöva leva med det här viruset, det kommer inte att försvinna. Men när riskgrupper vaccineras i de flesta länder betyder det att situationen blir mycket mindre allvarlig. Då behövs inte lika omfattande samhällsåtgärder.
Jag tror att samhällen kommer kunna öppna upp i olika grad under våren och att vi går mot att sommaren kommer att bli mycket mer normal. Jag hoppas det.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons