A-
A+

Sprutbyte och naloxon tillgängligt för fler

17 av Sveriges regioner har infört sprututbytesverksamhet och de flesta förskriver också naloxon som häver opioidöverdoser. Arkivbild.
17 av Sveriges regioner har infört sprututbytesverksamhet och de flesta förskriver också naloxon som häver opioidöverdoser. Arkivbild.
HälsaTT

I nästan alla Sveriges regioner finns nu sprutbytesprogram och tillgång till naloxon som häver opioidöverdoser. Men än är det för tidigt att säga om det påverkar den narkotika- och läkemedelsrelaterade dödligheten.

Annons

Annons

Annons

Annons

17 av Sveriges 21 regioner har i dag sprututbytesprogram för att minska skador och död till följs av narkotika.

Fram till 2017 hade kommunerna möjlighet till veto mot sprutbyten, men sedan den möjligheten försvann har antalet regioner med sprututbytesverksamhet ökat från åtta till 17 i slutet av 2020.

Ytterligare en region har tillstånd men har ännu inte startat. Regionerna Västernorrland, Gävleborg och Västmanland hade vid förra årets slut inte ansökt om eller beviljats tillstånd, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Pandemin fördröjer

I 18 regioner bedrivs ett systematiskt arbete för att göra nässprayen naloxon, som häver opioidöverdoser, tillgängligt för patienter, enligt en uppföljning som Socialstyrelsen gjort.

De tre regioner som ännu inte föreskriver naloxon – Sörmland, Västmanland och Dalarna – uppger att de fördröjts av pandemin, men att det finns planer på att börja arbeta med naloxon under 2021.

Antalet personer som avlidit av narkotika- och läkemedelsförgiftningar har minskat, enligt den senaste tillgängliga statistiken. Under 2019 registrerades 894 sådana dödsfall, vilket innebär en minskning om sju procent på två år, enligt Socialstyrelsen.

Annons

Annons

Tar tid

Men enligt Lina Pastorek, som är samordnare på Socialstyrelsen, går det inte att koppla minskningen till ökad tillgång till rena sprutor och naloxon.

Det finns ingen som kan säga att det finns ett kausalt samband än, det kan finnas flera faktorer där naloxon, informationsmaterial om överdoser och sprututbyten är viktiga insatser som bidrar. Också för att det tar lite tid att visa på vad som har påverkat vad.

Det som i stället är den troliga orsaken till den minskade dödligheten är att fentanyl blivit mindre vanligt.

Genom rättsväsendets arbete har fentanylet försvunnit och det var många som dog av det, säger Lina Pastorek.

Prioritera kvinnor

Den minskade dödligheten syns dock inte bland kvinnor, vilket också delvis kan förklaras av just fentanyl.

Det verkar ha varit en väldigt potent substans som användes mest av män och det var männen som dog av det och det är just olycksfall/överdoser bland män som minskat.

Att dödligheten bland missbrukande kvinnor fortsätter att öka är enligt Lina Pastorek en tydlig signal att man behöver börja prioritera just dem.

Om vi ser att de positiva utfallsmåtten bara handlar om män kan man behöva fundera över vad som behöver förändras. Det behövs breda insatser och samverkan inom missbruksvården och psykiatrin, säger Lina Pastorek.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova på vårt medlemskap för endast 19 kr