A-
A+

Stärkt skydd för barn som bor i skyddat boende

Lagstiftning ska tydligare lyfta fram barnens perspektiv i ärenden som handlar om placeringar i skyddade boenden. Arkivbild.
Lagstiftning ska tydligare lyfta fram barnens perspektiv i ärenden som handlar om placeringar i skyddade boenden. Arkivbild.
PolitikTT

Regeringen vill stärka rättigheterna för barn i skyddat boende genom ny lagstiftning.

Det här är ett stort och viktigt steg som är efterlängtat av många, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Annons

Annons

Socialminister Lena Hallengren (S). Arkivbild.
Socialminister Lena Hallengren (S). Arkivbild.

I ett utkast till lagrådsremiss som socialdepartementet tagit fram ska barnens perspektiv tydligare lyftas fram i ärenden som handlar om placeringar i skyddade boenden.

I dag kan de behöva träffa pappor med umgängesrätt under tiden i boendet, trots att det är han som kan vara orsaken till att de befinner sig i skyddat boende, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Enligt lagförslaget ska barn kunna placeras i skyddat boende – ofta tillsammans med sina mödrar – utan samtycke från den andra föräldern. De ska även få tillgång till skola och förskola med endast den ena vårdnadshavarens samtycke.

En viktig del i den här lagen är att man ska kunna få sin vistelseort hemlighållen. Det här är ett otroligt betydelsefullt och viktigt steg som efterfrågats av kvinnojourer som har arbetat med att möta mammor och deras barn under decennier, säger Lena Hallengren.

Eget ärende

Officiell statistik saknas, men Socialstyrelsen uppskattar att runt 3 000 barn någon gång vistas i skyddat boende under ett år. Eftersom barn vanligen betraktas som medföljare till en vårdnadshavare saknas krav på dokumentation och barnets behov av stöd och hjälp före, under och efter vistelsen följs inte upp.

I utkastet till lagrådsremissen föreslås att barn som vistas i skyddade boenden ska betraktas som ett eget ärende hos socialtjänsten och få individuell utredning och uppföljning.

Barnet är självklart medföljande till sin mamma, men måste få sina egna rättigheter beaktade exempelvis när det handlar om hälsa och skolgång, säger Lena Hallengren.

Annons

Annons

Kvalitetskrav införs

I dag saknas tillståndsplikt för verksamheter som bedrivs som skyddat boende, men nu föreslås att det ska krävas tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg.

I dag bedrivs de här verksamheterna ofta av ideella kvinnojourer, men det finns också privata aktörer. Vi vill säkra kvaliteten genom att införa en tillståndsplikt som reglerar vad de ska de kunna leverera. Ett skyddat boende är mycket mer än tak över huvudet, säger Lena Hallengren.

Ett skyddat boende ska enligt lagförslaget ha tillräcklig bemanning och tillräckliga skyddsanordningar. På de skyddade boenden som tar emot barn kommer det ställas ytterligare krav.

Regeringens ambition är att lagrådsremissen ska leda till en proposition som läggs fram i mars nästa år, vilket betyder att ett nytt regelverk för skyddat boende ska kunna träda i kraft i juli nästa år.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova Premium i en månad för endast en krona.