A-
A+

Stort intresse få svenska åkrar att blomma

Blommor på marker som annars ligger i träda ska locka tillbaka bina.
Blommor på marker som annars ligger i träda ska locka tillbaka bina.
MiljöTT

Efter larmrapporter om bidöd tar svenska lantbrukare blommor till hjälp för att locka pollinatörerna tillbaka. 500 hektar åkrar i träda har såtts med blommor i år, och dessutom har 12 500 kilometer åkerkanter fått en blomstrande inramning.

Annons

Annons

Annons

Annons

Det är pollineringsprojektet "Hela Skåne blommar", lett av Hushållningssällskapet och med stöd från företag och länsstyrelser, som i år utökats.

Projektet går nu under namnet "Hela Sverige blommar" och ryms inom ramen för EU:s förgröningsstöd.

Färgglad miljö

Förutom att åkrar ramas in med blommande kantzoner på fyra fem meter, planteras blomstrande grödor som honungsört, oljerättika, bovete, solros och olika klöversorter in på marker som ligger i träda. Blommorna binder kol, och ger en bra livsmiljö för insekter.

Det är ju viktigt för våra pollinatörer och för att skapa en variation i åkerlandskapet. Det är både skydd och föda för vilt och insekter, säger Maja Forssell som arbetar med hållbarhetsfrågor på Lantbrukarnas riksförbund (LRF).
Allmänheten kommer att märka av det i form av en färgglad miljö i åkerlandskapet, tillägger hon.

Annons

Annons

"Gigantiskt intresse"

Intresset och engagemanget bland lantbrukarna för projektet ökar, enligt Ulf Wallin, presschef på LRF.

Man ska veta att lantbrukarna är de första som påverkas av klimatförändringar och miljöförstöring. Det finns ett gigantiskt intresse att göra det man kan för att man inser vikten av att vara en del av hållbart kretslopp.

Andra delprojekt är iordningställande av våtmarker, lärkrutor som lämnas fria från sådd för att bilda en naturlig boplats åt markboende fåglar och dräneringsbrunnar i åkrarna som får en fredad kant av planterade blommor.

På fredag firas den av FN proklamerade biologiska mångfaldens dag.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss